Prezydent DAAD wymienił się z partnerami w Polsce doświadczeniami,  pomysłami i „dobrymi praktykami” dotyczącymi programów solidarnościowych z Ukrainą oraz  integracji uchodźców na uczelniach wyższych.

Prezydent DAAD, Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, spotkał się w poniedziałek, 28 marca, z przedstawicielami polskich uczelni wyższych i instytucji naukowych, aby zapoznać się z rozwojem sytuacji po rozpoczęciu przez Rosję agresji na Ukrainę. Prof. Mukherjee w komunikacie prasowym DAAD z 25.3.2022: “Poprzez tę wizytę chciałbym zapewnić nasze polskie organizacje i uniwersytety partnerskie o naszej solidarności i wyrazić im naszą wdzięczność. […] Chciałbym również dowiedzieć się więcej o doświadczeniach związanych z przyjmowaniem i wspieraniem ukraińskich studentów i naukowców na polskich uczelniach oraz porozmawiać o sposobach rozszerzenia wymiany akademickiej między Polską a Niemcami.”

od lewej: prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, prof. Joybrato Mukherjee, prof. Jerzy Lis, Rektor AGH i koordynator działań KRASP związanych z sytuacją w Ukrainie.

Polskie instytucje akademickie, w tym Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), bardzo szybko zareagowały na falę uchodźców i w ciągu kilku tygodni ogłosiły programy stypendialne dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych z Ukrainy. „Dzięki niezwykłej gotowości do niesienia pomocy polscy obywatele i instytucje są dla nas w tych czasach wzorem do naśladowania.”, powiedział prof. Mukherjee w swoim oświadczeniu.

Spotkanie z ambasadorem Niemiec, Dr. Arndtem Freytagiem von Loringhoven

 

Po wstępnej wizycie u Ambasadora Niemiec dr Arnda Freytaga von Loringhoven, Prezydent DAAD spotkał się na rozmowach przy okrągłym stole z dr Grażyną Żebrowską oraz innymi przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, Prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciejem Żyliczem, Koordynatorem działań Konferencji Rektorów Polskich w związku z sytuacją na Ukrainie, prof. Jerzym Lisem oraz przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk i Narodowego Centrum Nauki (NCN)*. Wizyta prezydenta DAAD w Warszawie obejmowała również spotkanie z prof. Milošem Řezníkiem, dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznym w Warszawie, Ralfem Beste, nowym dyrektorem Departamentu Kultury i Komunikacji w niemieckim MSZ, kierownikiem Wydziału Kultury Ambasady Robertem von Rimscha oraz Henningiem Christiansenem,  pryedstawicielem Centrali Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA) w Warszawie.

Spotkanie z zespołem DAAD Polska i letorkami DAAD z Warszawy

Prezydent DAAD rozmawiał również z zespołem DAAD Polska i lektorkami DAAD z  Warszawy na temat perspektyw i wyzwań dla lokalnych działań DAAD w związku z wojną na Ukrainie.

 

 

 

*W spotkaniu “Solidarni z Ukrainą” w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej udział wzięli:

 • Dr Grażyna Żebrowska – Dyrektor NAWA
 • Dr Zofia Sawicka – Zastępca Dyrektora NAWA
 • Prof. Joybrato Mukherjee  – Prezydent DAAD
 • Dr Martin Krispin – Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie
 • Prof. Jerzy Lis – koordynator działań KRASP związanych z sytuacją w Ukrainie
 • Prof. Maciej Żylicz – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Dr Anna Zyberk-Plater – Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk
 • Anna Korzekwa-Józefowicz – główna specjalistka ds. kontaktów z mediami Narodowe Centrum Nauki
 • Hanna Reczulska – Dyrektor Biura uznawalności wykształcenia NAWA
 • Magdalena Kachnowicz – p.o. Dyrektora Biura programów dla studentów NAWA
 • Oleksandr Zakharchuk – Biuro Komunikacji i Promocji NAWA