DAAD finansuje stypendia z publicznych funduszy federalnych. W bieżącym roku środki finansowe na poniższe programy stypendialne nie są już niestety dostępne. W związku z tym obecnie nie ma możliwości ubiegania się o następujące stypendia w terminie do 2 maja 2022:

  • Stypendia krótkoterminowe dla doktorantów i młodych naukowców na pobyty badawcze
  • Staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich z kierunków artystycznych
  • Pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
  • Pobyty badawcze dla byłych stypendystów DAAD