Interesujesz się kulturą i historią Europy Środkowej i Wschodniej i mówisz już po niemiecku? Pasjonuje Cię dialog międzykulturowy? Planujesz karierę w w międzynarodowych instytucjach kultury, w dziedzinie współpracy politycznej, w dziennikarstwie, oświacie, sektorze wydawniczym lub pracę naukową na uczelni?

Nasze dwuletnie interdyscyplinarne studia magisterskie zrobią z Ciebie specjalist(k)ę od historii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączący slawistyczne literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i medioznawstwo z historią i polityką Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji oraz studiami nad kulturą wschodnioeuropejskich Żydów. Nasi studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę na temat historii i kultury regionu, analizowaną w kontekście szerszych międzykulturowych kontaktów regionalnych obejmujących również doświadczenia niemieckie, ukraińskie, białoruskie i żydowskie.

Co nas wyróżnia:

  • Interdyscyplinarność naszych studiów umożliwia szerokie spektrum specjalizacji i jest doskonałą bazą do rozwoju różnych ścieżek kariery zawodowej
  • Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu (double degree) przy wyborze ścieżki studiów w kooperacji z Uniwersytetem Warszawskim lub Wyższą Szkołą Ekonomii (Higher School of Economics) w Moskwie
  • Studia są nieodpłatne
  • Możliwość odbycia części studiów za granicą także przy ścieżce studiów wyłącznie na Uniwerytecie Poczdamskim (m.in. Polska, Rosja czy Izrael). Studentom wyjeżdżającym za granicę pomagamy w zdobyciu wsparcia finansowego
  • Możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy przy organizacji samodzielnych projektów studenckich
  • Rozwój znajomości języków obcych: niemiecki, rosyjski i/lub jidysz
  • Tętniący życiem kampus położony tuż przy poczdamskim parku Sanssouci i w niedalekiej odległości od Berlina. Nasi studenci otrzymują bilet semestralny ważny we wszystkich środkach transportu publicznego w całej Brandenburgii i Berlinie

O przyjęcie na studia magisterskie ubiegać mogą się wszyscy posiadający dyplom licencjata (lub jego odpowiednik) z dziedzin humanistycznych. Kandydaci muszą znać niemiecki na poziomie B2, język angielski na poziomie B1 oraz polski lub rosyjski na poziomie B1.

Rekrutacja: zgłoszenia na semestr zimowy przyjmujemy do 15 sierpnia 2021.

Dalsze informacje na temat studiów:
https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/masterstudiengaenge/master-osteuropaeische-kulturstudien

Dalsze informacje na temat rekrutacji:
https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/masterstudiengaenge/master-osteuropaeische-kulturstudien/bewerbung-und-immatrikulation