Вся актуальна інформація DAAD для студентів, випускників та науковців з України регулярно розміщується на спеціальному сайті.

***

Informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy

Wszystkie aktualne informacje DAAD dla studentów, absolwentów i naukowców z Ukrainy dotyczące podjęcia aktywności naukowej w Niemczech i różnorodnych form wsparcia zamieszczane są systematycznie na specjalnej stronie internetowej.