Content

Polityka ochrony prywatności

www.daad.pl

Cieszymy się z Państwa odwiedzin w serwisie internetowym Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.; dalej jako „my” lub „DAAD”) i dziękujemy za zainteresowanie działalnością naszego stowarzyszenia oraz oferowanymi przez nas programami finansowania. Kwestia ochrony Państwa prywatności jest dla nas niezwykle ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby udostępnione nam dane osobowe były objęte należytą ochroną. Dane osobowe użytkowników naszego serwisu są przetwarzane w ścisłej zgodzie z przepisami obowiązującego prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Niniejsza polityka ochrony prywatności zawiera szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego DAAD oraz o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony tych danych.

1. Nazwa oraz dane kontaktowe administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Niemcy
tel.: +49 228 882-0
e-mail: datenschutzdaad.de

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i uwagi dotyczące ochrony prywatności Użytkowników naszego serwisu.

2. Przedmiot ochrony danych

Przedmiot ochrony danych stanowią dane osobowe. „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Może to być np. nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ale także dane generowane podczas korzystania z naszego serwisu, takie jak np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz częstotliwości odwiedzin na poszczególnych podstronach.

3. Rodzaj i zakres danych oraz cele i podstawy prawne ich przetwarzania

Poniżej przedstawiamy informacje na temat rodzaju i zakresu danych przetwarzanych podczas korzystania z naszego serwisu, jak również wyszczególnienie celów oraz podstaw prawnych ich przetwarzania.

3.1 Udostępnienie witryny internetowej

Po uzyskaniu dostępu do naszej witryny przez urządzenie końcowe, przetwarzane są następujące dane:

  • data i godzina uzyskania dostępu,
  • czas trwania połączenia,
  • system operacyjny użytkownika,
  • ilość przesłanych danych,
  • rodzaj zdarzenia,
  • adres protokołu internetowego (adres IP),
  • nazwa domeny.

Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udostępnienia witryny i zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celu lokalizowania i usuwania ewentualnych usterek. Wyszczególnione wyżej dane przetwarzamy ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest umożliwienie Państwu korzystania z naszej witryny przy jednoczesnym zapewnieniu jej pełnej funkcjonalności technicznej. Podczas odwiedzania stron naszego serwisu dane te są przetwarzane automatycznie. Bez udostępnienia tych danych nie można korzystać z naszej witryny. Dane te usuwamy z reguły po upływie 7 dni, chyba że wyjątkowo jesteśmy zmuszeni wykorzystywać je dłużej, aby realizować wymienione wyżej cele. W takim przypadku dane zostają usunięte niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania.

3.2 Wtyczki społecznościowe

W naszym serwisie wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe, które umożliwiają udostępnianie treści w portalach społecznościowych Facebook, Google+ oraz Twitter, należących do firm amerykańskich – odpowiednio: firmy Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz firmy Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Korzystając z trzech przycisków służących do udostępniania treści na Facebooku, Google+ oraz Twitterze, mogą Państwo w prosty sposób rekomendować strony naszego serwisu swoim znajomym w ulubionych mediach społecznościowych. W naszej witrynie wykorzystujemy tzw. rozwiązanie Shariff. Oznacza to, że podczas odwiedzania poszczególnych stron żadne dane nie są automatycznie przekazywane operatorom tych portali.

Dopiero po kliknięciu przycisku, np. w celu udostępnienia strony, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem portalu społecznościowego. Podstawą prawną przekazywania Państwa danych do wspomnianych wcześniej portali społecznościowych jest zatem dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 49 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku następuje transfer Państwa danych osobowych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), który niekoniecznie zapewnia ochronę danych osobowych w stopniu porównywalnym z poziomem ochrony wymaganym przez prawo Unii Europejskiej. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez operatorów portali społecznościowych, dlatego też w tym przypadku nie możemy zagwarantować zgodności z zasadami ochrony danych określonymi w prawie unijnym. Operatorzy portali społecznościowych przetwarzają informacje powiązane z Państwa aktywnością w naszej witrynie. Gdy użytkownik odwiedzi naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym w którymś z takich portali, usługodawca będzie mógł przyporządkować tę wizytę do konkretnego profilu w danym serwisie społecznościowym. Ponadto w momencie skorzystania z wtyczki społecznościowej, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, jej dostawca również rejestruje określone informacje powiązane z tą aktywnością. Nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu w żadnym ze wspomnianych portali społecznościowych, konsekwencją podjętej interakcji za pośrednictwem wtyczki społecznościowej może być przesłanie Państwa adresu IP do serwera dostawcy tej usługi. Szczegółowe informacje o celach i zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych przez operatorów serwisów społecznościowych Facebook, Google i Twitter, a także informacje na temat praw użytkownika oraz dostępnych ustawień zapewniających ochronę danych osobowych, można znaleźć w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

www.facebook.com/policy.php
www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
www.twitter.com/privacy
www.whatsapp.com/legal/

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby portale społecznościowe rejestrowały dane powiązane z Państwa aktywnością w naszej witrynie, nie powinni Państwo korzystać z przycisków wtyczek społecznościowych. Mogą Państwo także całkowicie zablokować uruchamianie wtyczek społecznościowych, pobierając i instalując odpowiednie rozszerzenia lub dodatki (add-ons) w swojej przeglądarce internetowej.

3.3 Usługa Google Analytics

W tej witrynie korzystamy z usługi Google Analytics, narzędzia do analizowania aktywności użytkowników stron internetowych udostępnianego przez firmę Google LLC (dalej: „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie (por. informacje w punkcie 5), tj. niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są w urządzeniu użytkownika, aby umożliwić analizę sposobu korzystania z danej witryny. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji IP w naszej witrynie, IP komputera użytkownika znajdującego się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uprzednio skracane przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełen adres IP komputera użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej witryny Google wykorzystuje te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkownika oraz świadczenia na rzecz administratora innych usług związanych z aktywnością w witrynie internetowej oraz korzystaniem z Internetu. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi, którymi dysponuje firma Google.

Nasza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są w formie skróconej, co wyklucza możliwość powiązania ich z konkretnymi osobami. Tak więc nawet jeśli gromadzone dane użytkownika można potencjalnie powiązać z konkretną osobą, możliwość ta zostaje bezpośrednio wykluczona, a dane osobowe są natychmiast usuwane.

Okresowe raporty z Google Analytics pozwalają nam analizować sposób, w jaki korzystają Państwo z naszej witryny internetowej i regularnie ją ulepszać. Dzięki uzyskiwanym statystykom możemy optymalizować naszą ofertę i sprawiać, aby była ona dla Państwa jeszcze bardziej interesująca. W tych wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do serwera Google (USA), następuje transfer Państwa danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Odpowiednia ochrona Państwa danych gwarantowana jest w ramach tzw. standardowych klauzul umownych UE zawartych z firmą Google. Na życzenie możemy przesłać Państwu kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony prywatności. Prosimy o skorzystanie w tym celu z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. niniejszego dokumentu.

Podstawę prawną korzystania z usługi Google Analytics stanowi dobrowolna zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wszelkie dane przekazane w ramach korzystania z tej usługi, takie jak pliki cookie, identyfikatory użytkowników (np. User-ID) lub identyfikatory reklam, są usuwane automatycznie po upływie 14 dni. Dane, które przekroczą ustawiony limit okresu przechowywania, są usuwane automatycznie raz w miesiącu.

Uzytkownik moze zrezygnowac z plików cookie wybierajac odpowiednie ustawienia w swojej przegladarce. Zwracamy jednak uwage, ze w takim przypadku moze sie zdarzyc, ze nie beda Panstwo mogli w pelni korzystac z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Klikajac tutaj moga Panstwo zmienic ustawienia plików cookie: Zmien ustawienia plików cookie

Więcej informacji na temat ochrony prywatności podczas korzystania z usługi Google Analytics można uzyskać, korzystając z następujących adresów:

3.4 Serwis mapowy

W naszej witrynie korzystamy z map z serwisu OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.de/).  OpenStreetMap jest narzędziem typu “open source” oferowanym przez OpenStreetMap Foundation (OSMF) na podstawie licencji Open Data Commons Open Database Licence (ODbL).  Aby wyświetlić mapę, należy najpierw kliknąć “Pokaż mapę”, dopiero wtedy adres IP użytkownika zostanie przekazany do OpenStreetMap. W związku z tym dane użytkownika będą przetwarzane na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć na stronie OpenStreetMap poświęconej ochronie danych: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Datenschutz oraz na stronie: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Legal_FAQ.

3.5 Filmy z serwisu YouTube

Na stronach naszego serwisu internetowego zamieszczamy filmy pochodzące z serwisu YouTube. Serwis ten należy do firmy YouTube LLC, która jest spółką zależną firmy Google Inc.

Nie zdecydowaliśmy się jednak na bezpośrednie osadzanie tych filmów w naszej witrynie, z powodów związanych z ochroną danych osobowych. Ponieważ autoodtwarzanie filmów jest domyślnie wyłączone, po załadowaniu strony z zamieszczonym filmem wyświetlany jest jedynie obraz podglądu i żadne dane nie są jeszcze przesyłane do serwerów kontrolowanych przez Google. W celu odtworzenia filmu należy kliknąć na obraz podglądu, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie danych do serwisu YouTube. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 49 ust. 1 lit. a RODO). Dopiero po uruchomieniu odtwarzania filmu nawiązywane jest połączenie z serwerami kontrolowanymi przez Google, a jednocześnie następuje transfer Państwa danych osobowych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), który niekoniecznie zapewnia ochronę danych osobowych w stopniu porównywalnym z poziomem ochrony wymaganym przez prawo Unii Europejskiej. Nie mamy żadnego wpływu na zakres gromadzonych w ten sposób danych, dlatego też w tym przypadku nie możemy zagwarantować zgodności z zasadami ochrony danych określonymi w prawie unijnym.

Szczegółowe informacje o celach i zakresie pozyskiwania danych przez Google oraz o sposobach ich przetwarzania i wykorzystywania przez tę firmę, a także informacje na temat praw użytkownika oraz dostępnych ustawień zapewniających ochronę danych osobowych, można znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Warunki korzystania z usług serwisu YouTube dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/t/terms.

4. Integracja treści i usług podmiotów zewnętrznych

Witryny oraz usługi, do których odsyłają strony naszego serwisu, zostały opracowane i są świadczone przez podmioty zewnętrzne. Nie mamy żadnego wpływu na sposób opracowania, zawartość oraz funkcjonowanie tych usług. Jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści oraz usług realizowanych przez podmioty zewnętrzne, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w naszym serwisie. Należy pamiętać o tym, iż usługi i serwisy internetowe stron trzecich mogą instalować pliki cookie na urządzeniach użytkowników lub gromadzić dane osobowe. Nie mamy nad tym żadnej kontroli. O informacje w tej sprawie należy zwracać się bezpośrednio do dostawców tych usług.

5. Pliki cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie, dzięki czemu możemy oferować Państwu szeroki wachlarz funkcji, optymalizować naszą ofertę i zwiększać komfort korzystania z naszego serwisu. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Państwa urządzeniu końcowym.

Klikajac tutaj moga Panstwo zmienic ustawienia plików cookie: Zmien ustawienia plików cookie

Kategorie plików cookie

Pliki cookie mogą służyć do różnych celów i pełnić różnorodne funkcje. Dzielimy je na kilka kategorii, w zależności od tego, czy są one niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny (konieczność techniczna), jak długo pozostają aktywne na urządzeniu końcowym (okres przechowywania) oraz czy generowane są przez naszą witrynę, czy też pochodzą od podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy (dostawcy plików cookie).

Konieczność techniczna/podstawa prawna przetwarzania

Pliki cookie wymagane ze względów technicznych: Niektóre z używanych przez nas plików cookie są nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Są one generowane automatycznie podczas odwiedzin na danej stronie lub po uruchomieniu określonej funkcji, chyba że użytkownik zablokował ich zapisywanie, modyfikując ustawienia przeglądarki. Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskiwanych z wykorzystaniem tych plików cookie jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookie analityczne oraz funkcjonalne: Tego typu pliki cookie wykorzystujemy na przykład po to, aby zwiększać komfort korzystania z naszego serwisu i poprawiać jego wydajność, bądź też zachowywać wybrane przez Państwa preferencje ustawień. Analityczne i funkcjonalne pliki cookie pomagają nam także pozyskiwać dane dotyczące częstotliwości korzystania z określonych zasobów naszej witryny internetowej, aby jak najlepiej dostosowywać ją do potrzeb użytkowników. Te pliki cookie zapisywane są na urządzeniu końcowym dopiero wówczas, gdy poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji użytkownik potwierdzi, iż zapoznał się z informacjami o używaniu przez nas plików cookie i zamierza kontynuować przeglądanie naszego serwisu. Podstawę prawną przetwarzania danych pozyskiwanych z wykorzystaniem tych plików cookie stanowi dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania

Pliki cookie sesyjne: Większość plików cookie zapisywana jest jedynie w trakcie odwiedzin strony internetowej lub na czas trwania sesji przeglądarki. Są one kasowane lub tracą ważność, gdy tylko użytkownik opuści naszą witrynę lub gdy aktualna sesja wygaśnie (tzw. „sesyjne pliki cookie”). Sesyjne pliki cookie są wykorzystywane na przykład po to, aby zachować pewne informacje dotyczące aktywności użytkownika w trakcie danej sesji.

Pliki cookie trwałe: Tak zwane trwałe pliki cookie przechowywane są na urządzeniu końcowym przez dłuższy okres, na przykład w celu rozpoznania użytkownika i uzyskania dostępu do jego preferencyjnych ustawień podczas kolejnej wizyty na stronie. W ten sposób zyskują Państwo możliwość szybszego i wygodniejszego korzystanie z naszego serwisu, bez konieczności ponownego ustawiania niektórych opcji, takich jak np. wybór języka. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu od ostatniej wizyty użytkownika na stronie lub domenie, na której dany plik cookie został wykorzystany.

Dostawcy plików cookie

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych: Tak zwane pliki cookie podmiotów zewnętrznych są zapisywane i wykorzystywane przez inne podmioty lub witryny, na przykład przez dostawców internetowych narzędzi analitycznych. Więcej informacji na temat narzędzi do analityki internetowej i mierzenia ruchu w witrynie podajemy w dalszej części niniejszego dokumentu. Zewnętrzni dostawcy mogą poza tym wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam lub w celu integracji treści zamieszczanych w mediach społecznościowych, np. poprzez wtyczki społecznościowe.

Usuwanie plików cookie i brak zgody na ich wykorzystywanie

Akceptacja wykorzystania plików cookie w naszej witrynie nie jest obowiązkowa. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, może wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Zapisane wcześniej pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Odrzucenie plików cookie może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony.

Podczas korzystania z naszej witryny, na urządzeniu końcowym mogą być zapisywane następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie Konieczność techniczna Okres przechowywania Dostawca pliku cookie Cel i podstawa przetwarzania
PHPSESSID Tak Sesyjny plik cookie (do końca sesji) DAAD Ten plik cookie jest wymagany do autentykacji użytkowników w aplikacjach bazodanowych oraz obsługi formularzy w aplikacji Symfony (np. formularzy kontaktowych).
daad_cookie_consent Tak Trwały plik cookie (1 rok) DAAD Ten plik cookie blokuje wyświetlanie informacji o wykorzystaniu plików cookie podczas kolejnych odwiedzin na stronie.
_ga Nie Trwały plik cookie (2 lata) Google LLC Ten plik cookie umożliwia rozróżnianie użytkowników w usłudze Google Analytics.
_gat Nie Trwały plik cookie (1 minuta) Google LLC Ten plik cookie służy do ograniczania liczby żądań wysłanych do usługi Google Analytics.
_gid Nie Trwały plik cookie (24 godziny) Google LLC Ten plik cookie umożliwia rozróżnianie użytkowników w usłudze Google Analytics.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy wewnętrzni: W obrębie struktury organizacyjnej DAAD dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy realizujący cele wymienione w punkcie 3. niniejszego dokumentu.

Odbiorcy zewnętrzni: Państwa dane osobowe przekazujemy odbiorcom spoza struktury organizacyjnej DAAD tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przetwarzania lub rozpatrywania zapytań, gdy mamy do tego inne prawne upoważnienie lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Odbiorcami zewnętrznymi mogą być:

a) podmioty przetwarzające
Zewnętrzni usługodawcy, którzy świadczą na rzecz DAAD różnego typu usługi, na przykład w zakresie tworzenia i utrzymywania infrastruktury technicznej naszego serwisu internetowego lub opracowywania publikowanych w nim treści. Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych, starannie dobieramy usługodawców zewnętrznych i regularnie kontrolujemy jakość wykonywanych usług. Podmioty przetwarzające Państwa dane mogą wykorzystywać je wyłącznie do wyznaczonych przez nas celów.

b) podmioty publiczne
Urzędy i instytucje państwowe, takie jak np. prokuratury, sądy lub organy administracji skarbowej, do których musimy przekazywać dane osobowe z uwagi na obowiązujące przepisy ustawowe.

c) podmioty prywatne
Współpracujący z nami partnerzy lub osoby wspierające DAAD, do których dane przekazywane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, bądź obowiązujących wymogów prawnych.

7. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

W przypadku przekazywania danych do podmiotów, których siedziba lub miejsce przetwarzania danych nie znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem danych upewniamy się, że (poza wyjątkami dozwolonymi przez prawo) odbiorca jest w stanie zapewnić wymagany poziom ochrony danych osobowych (np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak certyfikacja własna odbiorcy w zakresie przekazywania danych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA lub uzgodnienie z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych UE), wzgl. sprawdzamy, czy dysponujemy wystarczającą zgodą użytkownika na przekazywanie tych danych. Na życzenie możemy przesłać Państwu wykaz odbiorców w państwach trzecich oraz kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych. Prosimy o skorzystanie w tym celu z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. niniejszego dokumentu.

8. Okres przechowywania

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania danych osobowych znajdą Państwo w punkcie dotyczącym przetwarzania danych. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji przewidzianych celów lub – w przypadku udzielenia zgody – dopóki zgoda ta nie zostanie wycofana. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych usuwamy dane osobowe użytkownika, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest dozwolone w świetle obowiązujących przepisów ustawowych. Usuwamy dane osobowe użytkownika także wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ze względów prawnych.

9. Przysługujące Państwu prawa

Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, dysponują Państwo licznymi prawami. Są to w szczególności:

Dostęp do danych: Mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat zapisanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby.

Sprostowanie i usunięcie danych: Mogą Państwo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych oraz – jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe – usunięcia Państwa danych.

Ograniczenie przetwarzania danych: Jeśli wszelkie przesłanki ustawowe zostały spełnione, mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Przenoszenie danych: Jeżeli udostępnili nam Państwo dane na podstawie umowy lub zgody, wówczas w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek mogą Państwo zażądać od nas wydania swoich danych w formie ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej i nadającej się do odczytu maszynowego, bądź też przekazania ich innemu administratorowi.

Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes administratora”):

Mają Państwo prawo do tego, aby z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o podstawę prawną „uzasadniony interes administratora”. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do zgłoszenia sprzeciwu, wówczas wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – zasadne, podlegające ochronie powody ich dalszego przetwarzania, mające charakter nadrzędny wobec Państwa interesów.
Aby skorzystać z prawa do zgłoszenia sprzeciwu, wystarczy sformułować odpowiednie oświadczenie i przesłać je na adres podany w punkcie 1. niniejszego dokumentu.

Wyłączenie obsługi plików cookie: W każdym momencie mogą Państwo również dezaktywować zapisywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w punkcie 5. niniejszego dokumentu.

Wycofanie udzielonej zgody: Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, to w każdym momencie mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu wycofania zgody.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych osobowych, który jest właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania lub kraju, bądź też do właściwego dla nas organu nadzorczego.

Kontakt z nami: W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługujących Państwu praw i ewentualnie wyrażonych zgód, chętnie udzielimy Państwu nieodpłatnej konsultacji. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami mailowo pod adresem datenschutz@daad.de, albo pocztą tradycyjną, pisząc na adres podany w punkcie 1. niniejszego dokumentu. W każdym przypadku prosimy o podanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację Państwa osoby.

10. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Dane teleadresowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:
Dr. Gregor Scheja
Scheja & Partners GmbH & Co. KG
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Telefon: +49 228 227226-0
Faks: +49 228 227226-26
www.scheja-partner.de

Formularz kontaktowy: https://www.scheja-partner.de/en/contact/contact.html

11. Ostatnia aktualizacja

Obowiązuje najbardziej aktualna wersja niniejszej polityki ochrony prywatności. Data ostatniej aktualizacji: 17.06.2024 r.

Oferty niemieckich uczelni

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Więcej

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Więcej

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Więcej

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

University of Tübingen: Summer School on European History and Challeng...

Study in English, make friends & learn German at one of Europe’s best universities - experience Europe up close on two different Study Tracks.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej
1/9

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD