Oto przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla naukowców i nauczycieli akademickich z Polski. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funding-guide.de.

Program stypendialny Kandydaci Opis Świadczenia Czas trwania Link do oferty stypendialnej
Pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Naukowcy / nauczyciele akademiccy zatrudnieni na polskich uczelniach i w pozauczelnianych jednostkach naukowych Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
  • Stypendium wypłacane co miesiąc
  • Ryczałt na podróż
Od 1 do 3 miasięcy Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)
Staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich z kierunków architektonicznych i artystycznych Nauczyciele akademiccy z dziedzin: architektura, muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film Stypendium na staż artystyczny lub pobyt naukowy na jednej lub kilku uczelniach w Niemczech
  • Stypendium wypłacane co miesiąc
  • Ryczałt na podróż
Od 1 do 3 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)
Bilateralna wymiana naukowców Naukowcy z tytułem doktora, zatrudnieni na polskich uczelniach lub w instytucjach naukowych Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech. Finansowanie pobytu w Niemczech możliwe jest pod warunkiem równoczesnej aplikacji niemieckiego naukowca o pobyt badawczy w Polsce
  • Stypendium wypłacane co miesiąc
Od 14 dni do 3 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja (w jęz. niemieckim lub angielskim)
DLR/DAAD Research-Fellowship-Programme Doktoranci, młodzi naukowcy (postdocs) i doświadczeni naukowcy z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata. Doctoranci: do 3 lat
Postdoc: 6-24 miesięcy
Doświaczeni naukowcy: 1-3 miesięcy
Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. angielskim)