Content

Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

Oto przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla naukowców i nauczycieli akademickich z Polski.

Szczegółowe informacje i więcej programów stypendialnych dostępnych jest w wyszukiwarce stypendiów.

Program stypendialny Kandydaci Opis Świadczenia Czas trwania Link do oferty stypendialnej
Stypendia dla doświadczonych
naukowców i nauczycieli
Nauczyciele akademiccy i naukowcy pracujący na polskich uczelniach wyższych lub w pozauczelnianych jednostkach naukowych Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
  • Stypendium wypłacane co miesiąc
  • Ryczałt na podróż
1-3 miesiące Szczegółowe informacje i aplikacja(w jęz. angielskim lub niemieckim)
Stypendia na staże artystyczne dla nauczycieli akademickich Nauczyciele akademiccy z dziedzin takich jak: architektura, sztuki piękne, sztuki sceniczne, design, komunikacja wizualna, film i muzyka Stypendium na staż artystyczny na jednaj lub kilku uczelniach wyższych w Niemczech
  • Stypendium wypłacane co miesiąc
  • Ryczałt na podróż
1-3 miesiące Szczegółowe informacje i aplikacja (w jęz. angielskim lub niemieckim)
Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze Doświadczeni naukowcy i nauczyciele akademiccy kierunków germanistyka oraz nauczanie języka niemieckiego jako obcego. Przedstawiciele innych dziedzin zajmujący się tematyką mniejszości niemieckiej. Stypendium na pobyt badawczy od 1 do 3 miesięcy na dowolnej niemieckiej uczelni
  • Stypendium wypłacane co miesiąc
  • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
  • Ryczałt na podróż
1-3 miesiące Szczegółowe informacje i aplikacja
DLR/DAAD Research-Fellowship-Programme Doktoranci, młodzi naukowcy (postdocs) i doświadczeni naukowcy z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata. Doctoranci: do 3 lat Postdoc: 6-24 miesięcy Doświaczeni naukowcy: 1-3 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. angielskim)

Oferty niemieckich uczelni

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Więcej

University of Tübingen: Summer School on European History and Challeng...

Study in English, make friends & learn German at one of Europe’s best universities - experience Europe up close on two different Study Tracks.

Więcej

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Więcej

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej
1/9

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD