Online scholarship
1128863489

DAAD uruchomiła specjalny program dla studentów studiów II stopnia z Afryki Subsaharyjskiej, których studia zostały przerwane z powodu wojny w Ukrainie. Stypendium umożliwia kontynuację/ukończenie studiów w  kraju lub regionie rodzinnym kandydata. Program finansowany jest ze środków Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ).

Aplikacja możliwa jest do 4 lipca 2022.

Wszystkie informacje