German Academic International Network (GAIN) zaprasza do składania wniosków o stypendium na udział w Konferencji i Targach Talentów GAIN22 w dniach 2-4 września 2022 r. w Bonn.

German Academic International Network (GAIN) to wspólna inicjatywa Alexander von Humboldt Stiftung, DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft i DAAD, finansowana ze środków niemieckiego Federalnego  Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Inicjatywa skierowana jest do naukowców (na poziomie postdoc) z Niemiec i całego świata – ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej.

W tym roku po raz pierwszy doroczna konferencja GAIN odbędzie się w Bonn i skierowana jest przede wszystkim do naukowców z Europy, Azji, Afryki, Australii i Oceanii.  Do udziału w konferencji zaproszeni zostali  stypendyści DFG, AvH i DAAD. Jednocześnie GAIN oferuje stypendium na uczestnictwo dla osób niezwiązanych z tymi instytucjami.

Termin aplikacji o stypendium:  do 1 lipca 2022 r. (wnioski przyjmowane na bieżąco)

Wszystkie informacje i aplikacja o stypendium