Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) ogłasza nabór zgłoszeń do nagrody “Fundamental Academic Values Award”. Nagroda jest finansowana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) i ma na celu propagowanie podstawowych wartości akademickich oraz promocję badań  i dyskusji na ich temat.

Podstawowe wartości akademickie, takie jak wolność i integralność akademicka, autonomia instytucji szkolnictwa wyższego, udział studentów i pracowników w zarządzaniu uczelnią oraz odpowiedzialność społeczna edukacji wyższej, towarzyszą procesowi bolońskiemu od samego początku i odgrywają coraz większą rolę w debatach dotyczących polityki w zakresie szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu DAAD bologna hub serdecznie zapraszamy do składania wniosków o “Fundamental Academic Values Award”.

Program skierowany jest do naukowców na wczesnym etapie kariery ze wszystkich dziedzin akademickich, którzy wnieśli wybitny wkład naukowy w zachowanie i propagowanie podstawowych wartości akademickich w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EHEA). O nagrodę mogą ubiegać się absolwenci posiadający tytuł magistra/master, doktoranci i naukowcy z tytułem doktora (postdocs).

Termin aplikacji: do 31 sierpnia 2022

Szczegółowe informacje i aplikacja