Content

ERA Fellowships Green Hydrogen - nowy program stypendialny DAAD

© Depositphotos

DAAD uruchomiła nowy program finansowania badań nad zielonym wodorem. Program obejmuje stypendia na studia, pobyty badawcze i staże zagraniczne, a także finansowanie eksperckich grup roboczych. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) finansuje program kwotą około sześciu milionów euro do 2025 roku.

Program skierowany jest do studentów studiów II stopnia, doktorantów i naukowców z tytułem doktora (postdoc) z Niemiec i z zagranicy zajmujących się badaniami nad wodorem.

Program obejmuje następujące stypendia dla kandydatów z zagranicy, w tym z Polski:

  • studenci studiów II stopnia – stypendia na studia typu master i inne pobyty studyjne w Niemczech, a także staże/praktyki w przedsiębiorstwach i pozauniwersyteckich ośrodkach naukowych,
  • doktoranci – stypendia na pobyty badawcze w Niemczech oraz staże/praktyki w przedsiębiorstwach i pozauniwersyteckich ośrodkach naukowych,
  • naukowcy z tytułem doktora (postdoc) – stypendia na pobyty badawcze w Niemczech.

Program zapewnia również dostęp do międzynarodowych grup roboczych i umożliwia aktywny w nich udział, również po zakończeniu stypendium.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2023 r.

Dokładne informacje dotyczące aplikacji o stypendium:

Program DAAD Green Hydrogen/Grüner Wasserstoff ma na celu popularyzację badań nad zielonym wodorem wśród młodych naukowców. Ponadto daje on możliwość zapoznania się na wczesnym etapie kariery z możliwościami rozwoju zawodowego poza środowiskiem akademickim, m.in. poprzez staże w znanych na całym świecie firmach z branży wodorowej. Program wspiera realizację niemieckiej Narodowej Strategii Wodorowej przyjętej przez rząd federalny w 2020 r. Mogą wziąć w nim udział naukowcy, doktoranci i studenci z Niemiec, krajów członkowskich UE, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz krajów związanych z unijnym programem Horizon Europe.

Szczegółowe informacje na temat programu Green Hydrogen/Grüner Wasserstoff

Oferty niemieckich uczelni

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej
1/7

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD