ERA Fellowships Green Hydrogen - nowy program stypendialny DAAD

© Depositphotos

DAAD uruchomiła nowy program finansowania badań nad zielonym wodorem. Program obejmuje stypendia na studia, pobyty badawcze i staże zagraniczne, a także finansowanie eksperckich grup roboczych. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) finansuje program kwotą około sześciu milionów euro do 2025 roku.

Program skierowany jest do studentów studiów II stopnia, doktorantów i naukowców z tytułem doktora (postdoc) z Niemiec i z zagranicy zajmujących się badaniami nad wodorem.

Program obejmuje następujące stypendia dla kandydatów z zagranicy, w tym z Polski:

  • studenci studiów II stopnia – stypendia na studia typu master i inne pobyty studyjne w Niemczech, a także staże/praktyki w przedsiębiorstwach i pozauniwersyteckich ośrodkach naukowych,
  • doktoranci – stypendia na pobyty badawcze w Niemczech oraz staże/praktyki w przedsiębiorstwach i pozauniwersyteckich ośrodkach naukowych,
  • naukowcy z tytułem doktora (postdoc) – stypendia na pobyty badawcze w Niemczech.

Program zapewnia również dostęp do międzynarodowych grup roboczych i umożliwia aktywny w nich udział, również po zakończeniu stypendium.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2023 r.

Dokładne informacje dotyczące aplikacji o stypendium:

Program DAAD Green Hydrogen/Grüner Wasserstoff ma na celu popularyzację badań nad zielonym wodorem wśród młodych naukowców. Ponadto daje on możliwość zapoznania się na wczesnym etapie kariery z możliwościami rozwoju zawodowego poza środowiskiem akademickim, m.in. poprzez staże w znanych na całym świecie firmach z branży wodorowej. Program wspiera realizację niemieckiej Narodowej Strategii Wodorowej przyjętej przez rząd federalny w 2020 r. Mogą wziąć w nim udział naukowcy, doktoranci i studenci z Niemiec, krajów członkowskich UE, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz krajów związanych z unijnym programem Horizon Europe.

Szczegółowe informacje na temat programu Green Hydrogen/Grüner Wasserstoff

Oferty niemieckich uczelni

B.Sc. in Computer Science: Start studying in English language, switch ...

You are interested in new technologies, enjoy solving problems and working in interdisciplinary teams? If you also have basic German language skills, our Bachelor in Computer Science is the right choi...

Więcej

Brighten your future with a Master’s in Optics & Photonics at KSOP in ...

Brighten your future with a Master’s in Optics & Photonics at KSOP in Karlsruhe, Germany. 2-year M.Sc. program taught in English. Graduates excel in Ph.D. studies or industry. Apply by September 30...

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

„Advanced Quantum Physics“ International Master’s program at RPTU in K...

Discover modern science on atomic & sub-atomic scales at one of the leading German research departments and learn from award-winning teachers.

Więcej

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Więcej

Fulda University introduces new English-taught Master´s programme “Dat...

In addition to the already very successful English-taught Master´s programme “Global Software Development” you can soon join “Data Science” and shape the future of the world.

Więcej

International Bachelor´s Programmes at Fulda University of Applied Sci...

Bachelor’s programmes in Engineering and Technology, Business or Health with a focus on practice-oriented learning fully or partially taught in English!

Więcej

Let us shape the future at Technische Universität Ilmenau!

You love science? Then contribute to our approaches of sustainability and energy, future mobility, artificial intelligence, and many more.

Więcej

Discover the top-ranked International Graduate Programs at RPTU Univer...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau. Application Deadline: Apr 30 & Oct 31

Więcej

International programmes at TH Rosenheim - study in English!

Do you want to study in one of Germany’s most attractive regions? Find out more about our English-taught study programmes.

Więcej
1/10

Adres

  • Przedstawicielstwo w Warszawie

    ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
    E-mail: daad@daad.pl