ERA Fellowships Green Hydrogen - nowy program stypendialny DAAD

© Depositphotos

DAAD uruchomiła nowy program finansowania badań nad zielonym wodorem. Program obejmuje stypendia na studia, pobyty badawcze i staże zagraniczne, a także finansowanie eksperckich grup roboczych. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) finansuje program kwotą około sześciu milionów euro do 2025 roku.

Program skierowany jest do studentów studiów II stopnia, doktorantów i naukowców z tytułem doktora (postdoc) z Niemiec i z zagranicy zajmujących się badaniami nad wodorem.

Program obejmuje następujące stypendia dla kandydatów z zagranicy, w tym z Polski:

  • studenci studiów II stopnia – stypendia na studia typu master i inne pobyty studyjne w Niemczech, a także staże/praktyki w przedsiębiorstwach i pozauniwersyteckich ośrodkach naukowych,
  • doktoranci – stypendia na pobyty badawcze w Niemczech oraz staże/praktyki w przedsiębiorstwach i pozauniwersyteckich ośrodkach naukowych,
  • naukowcy z tytułem doktora (postdoc) – stypendia na pobyty badawcze w Niemczech.

Program zapewnia również dostęp do międzynarodowych grup roboczych i umożliwia aktywny w nich udział, również po zakończeniu stypendium.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2023 r.

Dokładne informacje dotyczące aplikacji o stypendium:

Program DAAD Green Hydrogen/Grüner Wasserstoff ma na celu popularyzację badań nad zielonym wodorem wśród młodych naukowców. Ponadto daje on możliwość zapoznania się na wczesnym etapie kariery z możliwościami rozwoju zawodowego poza środowiskiem akademickim, m.in. poprzez staże w znanych na całym świecie firmach z branży wodorowej. Program wspiera realizację niemieckiej Narodowej Strategii Wodorowej przyjętej przez rząd federalny w 2020 r. Mogą wziąć w nim udział naukowcy, doktoranci i studenci z Niemiec, krajów członkowskich UE, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz krajów związanych z unijnym programem Horizon Europe.

Szczegółowe informacje na temat programu Green Hydrogen/Grüner Wasserstoff

Oferty niemieckich uczelni

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Więcej

Food Quality and Safety (M.Sc.)

Your master’s degree for a better world! Be a part of our international master’s programme at the Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition and Health and apply now!

Więcej

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Więcej

Advanced Materials and Processes (MAP)

Are you internationally-minded, motivated for interdisciplinary studies, and interested in cutting edge research topics of Bio- and Chemical Engineering & Materials Science? Come and join us!

Więcej

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Więcej

21 International Master & PhD Programs

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31

Więcej

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Więcej

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Więcej

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Więcej
1/11

Adres

  • Przedstawicielstwo w Warszawie

    ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
    E-mail: daad@daad.pl