ERA Fellowships Green Hydrogen - drugi nabór do nowego programu stypendialnego

© Depositphotos

DAAD ogłasza drugi nabór do nowego programu finansowania badań nad zielonym wodorem. Program obejmuje stypendia na studia, pobyty badawcze oraz praktyki/staże zagraniczne, a także finansowanie eksperckich grup roboczych.

Program skierowany jest do studentów studiów II stopnia, doktorantów i naukowców z tytułem doktora (postdoc) z Niemiec i z zagranicy zajmujących się badaniami nad wodorem.

Program obejmuje następujące stypendia dla kandydatów z zagranicy, w tym z Polski:

  • studenci studiów II stopnia – stypendia na studia typu master i inne pobyty studyjne oraz na pracę magisterską w Niemczech, a także staże/praktyki w przedsiębiorstwach i pozauniwersyteckich ośrodkach naukowych,
  • doktoranci – stypendia na pobyty badawcze w Niemczech oraz staże/praktyki w przedsiębiorstwach i pozauniwersyteckich ośrodkach naukowych,
  • naukowcy z tytułem doktora (postdoc) – stypendia na pobyty badawcze w Niemczech.

Program zapewnia również dostęp do międzynarodowych grup roboczych i umożliwia aktywny w nich udział, również po zakończeniu stypendium.

Termin składania wniosków: 27 kwietnia 2023 r.

Dokładne informacje i aplikacja o stypendium

UWAGA: Spotkanie informacyjne nt. stypendium ERA Fellowships Green Hydrogen: 31.03.2023 o godz. 10.00

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Link do spotkania dostępny jest na stronie: https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/green-hydrogen/information-for-applicants/

Oferty niemieckich uczelni

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Więcej

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Więcej
1/2

Adres

  • Przedstawicielstwo w Warszawie

    ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
    E-mail: daad@daad.pl