Content

Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowego wspólnego nauczycielskiego kierunku studiów na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie w Greifswaldzie.

Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie to program podwójnego dyplomu prowadzony przez Uniwersytet w Greifswaldzie i Uniwersytet Szczeciński.

Program studiów jest wspólny i odbywa się proporcjonalnie w Greifswaldzie i Szczecinie. Program obejmuje trzy przedmioty: polonistykę, germanistykę i nauki pedagogiczne i trwa łącznie 10 semestrów. Mobilność transgraniczna, dwujęzyczność i kompetencje międzykulturowe odgrywają decydującą rolę w programie studiów, którego prawie połowa jest realizowana na uniwersytecie partnerskim.

Absolwenci programu otrzymują następujące stopnie naukowe: pierwszy egzamin państwowy po stronie niemieckiej i tytuł magistra po stronie polskiej. Ponadto po 6. semestrze otrzymują tytuł licencjata. Otwiera to drzwi do zawodu nauczyciela w obu krajach. Mogą zatem uczyć obu języków w Niemczech w gimnazjach i szkołach regionalnych oraz w Polsce w szkołach podstawowych (klasy 4-8) i średnich zarówno jako języka ojczystego, jak i języka obcego.

Więcej informacji na temat Polonistyczno-germanistycznych wspólnych studiów nauczycielskich

Oferty niemieckich uczelni

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Więcej

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej
1/7

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD