Content

Partnerstwa międzyuczelniane

© iStockphoto

Partnerskie relacje łączące polskie i niemieckie uczelnie to tradycja kontynuowana od wielu dekad. Przykładowo, początki obecnej współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Humboldt-Universität zu Berlin sięgają 1959 roku. Pierwszą tego typu współpracą realizowaną dzięki wsparciu DAAD jest rozpoczęta w roku 1978 kooperacja pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Obecnie istnieje ponad 1300 umów dwustronnych o partnerskiej współpracy między polskimi i niemieckimi uczelniami.

W ramach swoich programów finansowania DAAD wspiera różnorodne formy współpracy instytucjonalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi uczelniami.

Najstarszym tego typu instrumentem wsparcia jest program „Ostpartnerschaften” (partnerstwa z uczelniami Europy Wschodniej), który istnieje już od 1973 roku. Jego celem jest umacnianie współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi, poprzez finansowanie krótkoterminowych staży i pobytów studyjnych w zagranicznej uczelni.

Z programu mogą korzystać nie tylko studenci i naukowcy, ale także pracownicy administracyjni uczelni.

Program pod nazwą „Germanistische Institutspartnerschaften“ (partnerstwa między instytutami germanistyki) ma na celu wspieranie kooperacji pomiędzy instytutami i wydziałami uczelni polskich i niemieckich, których profil obejmuje studia germanistyczne i/lub nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego. Zakres wspieranych działań jest bardzo szeroki: począwszy od doskonalenia zawodowego polskich nauczycieli akademickich, poprzez kształcenie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego oraz lektorów zatrudnionych w szkołach wyższych i średnich w Niemczech i w Polsce, aż po realizację projektów badawczych i wspólnych programów studiów. Obecnie w programie uczestniczą następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Bergische Universität Wuppertal, Uniwersytet Wrocławski i Universität Heidelberg, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Wspólny program  DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Niemiec.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl

Kontakt:

Agata Bader
Kierownik Zespołu ds. współpracy bilateralnej Pion Programów dla Naukowców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
e-mail: agata.badernawa.gov.pl
tel.: + 48 22 390-35-13

Program „Deutschsprachige Studiengänge“ (niemieckojęzyczne kierunki studiów) łączy studia na danym kierunku – np. w zakresie nauk ekonomicznych lub prawniczych – z doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i nauką specyficznych niemieckich aspektów danej dziedziny. Aktualnymi beneficjentami programu są Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Łódzkim oraz Polsko-Niemieckie Forum Akademickie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ponadto warto wymienić dwa centra uniwersyteckie, których działalność jest współfinansowana przez DAAD: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera będące wspólnym przedsięwzięciem Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg i Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (CSNE) powstało w 2002 r. jako międzywydziałowa jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego najważniejszym celem jest tworzenie podstaw naukowych do badań nad relacjami polsko-niemieckimi, a także popularyzacja wiedzy o Niemczech. Przedmiotem aktualnie realizowanych projektów są kwestie związane z integracją europejską oraz zagadnienia stosunków polsko-niemieckich w tym kontekście.

W utworzonym w 2012 r. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera prowadzone są interdyscyplinarne badania nad historycznymi i współczesnymi aspektami formowania się polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury. Jedną z inicjatyw Centrum są uruchomione w roku 2013 i skierowane do absolwentów różnych kierunków Magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze. Znaczna część działalności kulturalno-naukowej Centrum skierowana jest także do szerszego kręgu odbiorców.

Oferty niemieckich uczelni

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Więcej

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Więcej

University of Tübingen: Summer School on European History and Challeng...

Study in English, make friends & learn German at one of Europe’s best universities - experience Europe up close on two different Study Tracks.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Więcej

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej
1/9

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD