Partnerstwa międzyuczelniane

© iStockphoto

Partnerskie relacje łączące polskie i niemieckie uczelnie to tradycja kontynuowana od wielu dekad. Przykładowo, początki obecnej współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Humboldt-Universität zu Berlin sięgają 1959 roku. Pierwszą tego typu współpracą realizowaną dzięki wsparciu DAAD jest rozpoczęta w roku 1978 kooperacja pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Obecnie istnieje ponad 1300 umów dwustronnych o partnerskiej współpracy między polskimi i niemieckimi uczelniami.

W ramach swoich programów finansowania DAAD wspiera różnorodne formy współpracy instytucjonalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi uczelniami.

Najstarszym tego typu instrumentem wsparcia jest program „Ostpartnerschaften” (partnerstwa z uczelniami Europy Wschodniej), który istnieje już od 1973 roku. Jego celem jest umacnianie współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi, poprzez finansowanie krótkoterminowych staży i pobytów studyjnych w zagranicznej uczelni.

Z programu mogą korzystać nie tylko studenci i naukowcy, ale także pracownicy administracyjni uczelni.

Program pod nazwą „Germanistische Institutspartnerschaften“ (partnerstwa między instytutami germanistyki) ma na celu wspieranie kooperacji pomiędzy instytutami i wydziałami uczelni polskich i niemieckich, których profil obejmuje studia germanistyczne i/lub nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego. Zakres wspieranych działań jest bardzo szeroki: począwszy od doskonalenia zawodowego polskich nauczycieli akademickich, poprzez kształcenie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego oraz lektorów zatrudnionych w szkołach wyższych i średnich w Niemczech i w Polsce, aż po realizację projektów badawczych i wspólnych programów studiów. Obecnie w programie uczestniczą następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Bergische Universität Wuppertal, Uniwersytet Wrocławski i Universität Heidelberg, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Wspólny program  DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Niemiec.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl

Kontakt:

Agata Bader
Kierownik Zespołu ds. współpracy bilateralnej Pion Programów dla Naukowców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
e-mail: agata.bader@nawa.gov.pl
tel.: + 48 22 390-35-13

Program „Deutschsprachige Studiengänge“ (niemieckojęzyczne kierunki studiów) łączy studia na danym kierunku – np. w zakresie nauk ekonomicznych lub prawniczych – z doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i nauką specyficznych niemieckich aspektów danej dziedziny. Aktualnymi beneficjentami programu są Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Łódzkim oraz Polsko-Niemieckie Forum Akademickie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ponadto warto wymienić dwa centra uniwersyteckie, których działalność jest współfinansowana przez DAAD: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera będące wspólnym przedsięwzięciem Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg i Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (CSNE) powstało w 2002 r. jako międzywydziałowa jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego najważniejszym celem jest tworzenie podstaw naukowych do badań nad relacjami polsko-niemieckimi, a także popularyzacja wiedzy o Niemczech. Przedmiotem aktualnie realizowanych projektów są kwestie związane z integracją europejską oraz zagadnienia stosunków polsko-niemieckich w tym kontekście.

W utworzonym w 2012 r. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera prowadzone są interdyscyplinarne badania nad historycznymi i współczesnymi aspektami formowania się polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury. Jedną z inicjatyw Centrum są uruchomione w roku 2013 i skierowane do absolwentów różnych kierunków Magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze. Znaczna część działalności kulturalno-naukowej Centrum skierowana jest także do szerszego kręgu odbiorców.

Oferty niemieckich uczelni

B.Sc. in Computer Science: Start studying in English language, switch ...

You are interested in new technologies, enjoy solving problems and working in interdisciplinary teams? If you also have basic German language skills, our Bachelor in Computer Science is the right choi...

Więcej

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Więcej

Web seminar Series for international Students: about Studies /PhD/Post...

Webseminar Series where you get useful information about studying and researching in Baden-Württemberg- the German Southwest- for students, Bachelor / Master, PhD and Post Doc candidates.

Więcej

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Więcej

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Więcej

Szukasz zawodu z przyszością? Engineering Made in Germany to najlepszy...

Zachęcamy zainteresowanych do podjęcia studiów w klasycznym kierunku inżynieryjnym Elektrotechnik (B.Sc.) na największej uczelni nauk stosowanych w Badenii-Wirtembergii.

Więcej

Enhance your career opportunities with an MBA from Pforzheim Universit...

Advance your career with an MBA from Pforzheim University! We equip you with distinct advantages for the business of tomorrow at one of the best Business Schools in Germany.

Więcej
1/7

Adres

  • Przedstawicielstwo w Warszawie

    ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
    E-mail: daad@daad.pl