Partnerstwa międzyuczelniane

© iStockphoto

Partnerskie relacje łączące polskie i niemieckie uczelnie to tradycja kontynuowana od wielu dekad. Przykładowo, początki obecnej współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Humboldt-Universität zu Berlin sięgają 1959 roku. Pierwszą tego typu współpracą realizowaną dzięki wsparciu DAAD jest rozpoczęta w roku 1978 kooperacja pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Obecnie istnieje ponad 1300 umów dwustronnych o partnerskiej współpracy między polskimi i niemieckimi uczelniami.

W ramach swoich programów finansowania DAAD wspiera różnorodne formy współpracy instytucjonalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi uczelniami.

Najstarszym tego typu instrumentem wsparcia jest program „Ostpartnerschaften” (partnerstwa z uczelniami Europy Wschodniej), który istnieje już od 1973 roku. Jego celem jest umacnianie współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi, poprzez finansowanie krótkoterminowych staży i pobytów studyjnych w zagranicznej uczelni.

Z programu mogą korzystać nie tylko studenci i naukowcy, ale także pracownicy administracyjni uczelni.

Program pod nazwą „Germanistische Institutspartnerschaften“ (partnerstwa między instytutami germanistyki) ma na celu wspieranie kooperacji pomiędzy instytutami i wydziałami uczelni polskich i niemieckich, których profil obejmuje studia germanistyczne i/lub nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego. Zakres wspieranych działań jest bardzo szeroki: począwszy od doskonalenia zawodowego polskich nauczycieli akademickich, poprzez kształcenie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego oraz lektorów zatrudnionych w szkołach wyższych i średnich w Niemczech i w Polsce, aż po realizację projektów badawczych i wspólnych programów studiów. Obecnie w programie uczestniczą następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Bergische Universität Wuppertal, Uniwersytet Wrocławski i Universität Heidelberg, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Wspólny program  DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Niemiec.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl

Kontakt:

Agata Bader
Kierownik Zespołu ds. współpracy bilateralnej Pion Programów dla Naukowców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
e-mail: agata.bader@nawa.gov.pl
tel.: + 48 22 390-35-13

Program „Deutschsprachige Studiengänge“ (niemieckojęzyczne kierunki studiów) łączy studia na danym kierunku – np. w zakresie nauk ekonomicznych lub prawniczych – z doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i nauką specyficznych niemieckich aspektów danej dziedziny. Aktualnymi beneficjentami programu są Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Łódzkim oraz Polsko-Niemieckie Forum Akademickie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ponadto warto wymienić dwa centra uniwersyteckie, których działalność jest współfinansowana przez DAAD: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera będące wspólnym przedsięwzięciem Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg i Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (CSNE) powstało w 2002 r. jako międzywydziałowa jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego najważniejszym celem jest tworzenie podstaw naukowych do badań nad relacjami polsko-niemieckimi, a także popularyzacja wiedzy o Niemczech. Przedmiotem aktualnie realizowanych projektów są kwestie związane z integracją europejską oraz zagadnienia stosunków polsko-niemieckich w tym kontekście.

W utworzonym w 2012 r. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera prowadzone są interdyscyplinarne badania nad historycznymi i współczesnymi aspektami formowania się polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury. Jedną z inicjatyw Centrum są uruchomione w roku 2013 i skierowane do absolwentów różnych kierunków Magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze. Znaczna część działalności kulturalno-naukowej Centrum skierowana jest także do szerszego kręgu odbiorców.

Oferty niemieckich uczelni

Advance your career with an MBA from Pforzheim University!

The full-time MBA in International Management at Pforzheim University combines a classical management education with the most relevant future topics: Innovation Management, Sustainable Globalization a...

Więcej

Study at one of Europe's top governance schools

Public Policy, International Affairs or Data Science – get to know the international master's programmes at the Hertie School in Berlin

Więcej

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Więcej

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Więcej

B.Sc. in Computer Science: Start studying in English language, switch ...

You are interested in new technologies, enjoy solving problems and working in interdisciplinary teams? If you also have basic German language skills, our Bachelor in Computer Science is the right choi...

Więcej

Let us shape the future at Technische Universität Ilmenau!

You love science? Then contribute to our approaches of sustainability and energy, future mobility, artificial intelligence, and many more.

Więcej
1/6

Adres

  • Przedstawicielstwo w Warszawie

    ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
    E-mail: daad@daad.pl