Informacje o DAAD

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Już pobieżny rzut oka wstecz pokazuje, że DAAD od samego początku łączy ludzi i świat nauki. Ta obecnie jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką powstała z inicjatywy pewnego studenta, w 1925 roku w Heidelbergu.

Od tamtej chwili z pomocy DAAD skorzystało już ok. 2 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech jak i za granicą. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest obecnie wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Zakres naszej działalności dalece wykracza poza przyznawanie stypendiów – DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się oraz pełni funkcję doradczą względem głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

Budżet DAAD pochodzi głównie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych ministerstw federalnych, jak również z dotacji Unii Europejskiej, przedsiębiorstw komercyjnych i różnorodnych organizacji, a także rządów innych krajów.

Stypendia dla najlepszych

W centrum działalności DAAD znajduje się od zawsze wspieranie wybitnych studentów i naukowców. Sukcesy na tym polu stały się podstawą celów na przyszłość: ustawicznego kształcenia i inspirowania kadr specjalistów i menadżerów do odpowiedzialnego działania, a także tworzenia trwałych sieci kontaktów i współpracy na całym świecie. DAAD dąży nieustannie do wzmocnienia i pogłębienia kulturowych i branżowych powiązań pomiędzy swoim obecnymi i byłymi stypendystami.

Struktury otwarte na świat

DAAD tworzy swoje programy w sposób umożliwiający uczelniom realizację własnych strategii umiędzynarodowienia. W celu utrzymania wiodącej pozycji Niemiec w kontekście międzynarodowej mobilności studenckiej, DAAD dąży do osiągnięcia do 2020 roku pułapu co najmniej 350.000 studentów z zagranicy na niemieckich uczelniach. Naszym celem jest także podniesienie wyników w nauce zagranicznych studentów do poziomu studentów z Niemiec. DAAD dokłada starań, aby do końca obecnego dziesięciolecia co drugi absolwent niemieckiej uczelni  odbył studyjny pobyt zagraniczny. Naszym dążeniem jest również szeroko pojęta wielojęzyczność przy równoczesnym zachowaniu pozycji języka niemieckiego jako języka nauki. DAAD uczestniczy w kształtowaniu szkolnictwa wyższego i nauki w przestrzeni europejskiej.

Wiedza podstawą współpracy naukowej

Podstawą działalności DAAD jest obszerna i wszechstronna wiedza na temat struktur współpracy międzyuczelnianej oraz systemów nauki i szkolnictwa wyższego na całym świecie. Opiera się ona na ekspertyzie i doświadczeniu pracowników DAAD oraz międzynarodowej sieci przedstawicielstw, centrów informacyjnych i lektorów . Wiedza ta jest stale aktualizowana i udostępniana decydentom podejmującym strategiczne decyzje. Pozwala ona jeszcze bardziej umacniać pozycję DAAD w roli inspiratora internacjonalizacji systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Oferty niemieckich uczelni

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Więcej

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Więcej

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Więcej

TU Berlin’s new podcast: Should I stay or should I go?

In the podcast “Should I stay or should I go?”, three alums of TU Berlin speak about their reasons for staying in Germany or returning home after graduation.

Więcej

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Więcej

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Więcej
1/8

Adres

  • Przedstawicielstwo w Warszawie

    ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
    E-mail: daad@daad.pl