Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.

Już pobieżny rzut oka wstecz pokazuje, że DAAD od samego początku łączy ludzi i świat nauki. Ta obecnie jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką powstała z inicjatywy pewnego studenta, w 1925 roku w Heidelbergu.

Od tamtej chwili z pomocy DAAD skorzystało już ponad 1,9 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech jak i za granicą. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest obecnie wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Zakres naszej działalności dalece wykracza poza przyznawanie stypendiów – DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

Stypendia dla najlepszych

Oferta DAAD skierowana jest do młodych ludzi w Niemczech i za granicą, którzy chcą zdobyć doświadczenie, studiować i prowadzić badania naukowe w międzynarodowym środowisku. Większość zagranicznych stypendystów DAAD to studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich. Ofertę stypendialną kierujemy głównie do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy mogą się już wykazać pierwszymi osiągnięciami w nauce i w pełni wykorzystać możliwości, jakie otwiera przed nimi pobyt stypendialny w Niemczech. O dofinansowanie studiów licencjackich mogą ubiegać się wyłącznie najlepsi absolwenci niemieckich szkół za granicą.

Budżet i sieć przedstawicielstw na całym świecie

Stypendia DAAD finansowane są głównie ze środków budżetowych niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych ministerstw federalnych, jak również z dotacji przyznawanych przez Unię Europejską, przedsiębiorstwa komercyjne i organizacje pozarządowe, a także dzięki wsparciu rządów innych krajów. Centrala DAAD mieści się w Bonn, a drugim ośrodkiem w Niemczech jest stołeczne biuro w Berlinie. Sieć lokalnych przedstawicielstw i centrów informacyjnych służy radą oraz ekspertyzą i współpracuje z najważniejszymi krajami partnerskimi na wszystkich kontynentach.