Informacje o DAAD

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Już pobieżny rzut oka wstecz pokazuje, że DAAD od samego początku łączy ludzi i świat nauki. Ta obecnie jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką powstała z inicjatywy pewnego studenta, w 1925 roku w Heidelbergu.

Od tamtej chwili z pomocy DAAD skorzystało już ok. 2 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech jak i za granicą. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest obecnie wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Zakres naszej działalności dalece wykracza poza przyznawanie stypendiów – DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się oraz pełni funkcję doradczą względem głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

Budżet DAAD pochodzi głównie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych ministerstw federalnych, jak również z dotacji Unii Europejskiej, przedsiębiorstw komercyjnych i różnorodnych organizacji, a także rządów innych krajów.

Stypendia dla najlepszych

W centrum działalności DAAD znajduje się od zawsze wspieranie wybitnych studentów i naukowców. Sukcesy na tym polu stały się podstawą celów na przyszłość: ustawicznego kształcenia i inspirowania kadr specjalistów i menadżerów do odpowiedzialnego działania, a także tworzenia trwałych sieci kontaktów i współpracy na całym świecie. DAAD dąży nieustannie do wzmocnienia i pogłębienia kulturowych i branżowych powiązań pomiędzy swoim obecnymi i byłymi stypendystami.

Struktury otwarte na świat

DAAD tworzy swoje programy w sposób umożliwiający uczelniom realizację własnych strategii umiędzynarodowienia. W celu utrzymania wiodącej pozycji Niemiec w kontekście międzynarodowej mobilności studenckiej, DAAD dąży do osiągnięcia do 2020 roku pułapu co najmniej 350.000 studentów z zagranicy na niemieckich uczelniach. Naszym celem jest także podniesienie wyników w nauce zagranicznych studentów do poziomu studentów z Niemiec. DAAD dokłada starań, aby do końca obecnego dziesięciolecia co drugi absolwent niemieckiej uczelni  odbył studyjny pobyt zagraniczny. Naszym dążeniem jest również szeroko pojęta wielojęzyczność przy równoczesnym zachowaniu pozycji języka niemieckiego jako języka nauki. DAAD uczestniczy w kształtowaniu szkolnictwa wyższego i nauki w przestrzeni europejskiej.

Wiedza podstawą współpracy naukowej

Podstawą działalności DAAD jest obszerna i wszechstronna wiedza na temat struktur współpracy międzyuczelnianej oraz systemów nauki i szkolnictwa wyższego na całym świecie. Opiera się ona na ekspertyzie i doświadczeniu pracowników DAAD oraz międzynarodowej sieci przedstawicielstw, centrów informacyjnych i lektorów . Wiedza ta jest stale aktualizowana i udostępniana decydentom podejmującym strategiczne decyzje. Pozwala ona jeszcze bardziej umacniać pozycję DAAD w roli inspiratora internacjonalizacji systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Oferty niemieckich uczelni

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Więcej

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Więcej
1/2

Adres

  • Przedstawicielstwo w Warszawie

    ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
    E-mail: daad@daad.pl