Informacje o DAAD

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Już pobieżny rzut oka wstecz pokazuje, że DAAD od samego początku łączy ludzi i świat nauki. Ta obecnie jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką powstała z inicjatywy pewnego studenta, w 1925 roku w Heidelbergu.

Od tamtej chwili z pomocy DAAD skorzystało już ok. 2 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech jak i za granicą. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest obecnie wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Zakres naszej działalności dalece wykracza poza przyznawanie stypendiów – DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się oraz pełni funkcję doradczą względem głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

Budżet DAAD pochodzi głównie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych ministerstw federalnych, jak również z dotacji Unii Europejskiej, przedsiębiorstw komercyjnych i różnorodnych organizacji, a także rządów innych krajów.

Stypendia dla najlepszych

W centrum działalności DAAD znajduje się od zawsze wspieranie wybitnych studentów i naukowców. Sukcesy na tym polu stały się podstawą celów na przyszłość: ustawicznego kształcenia i inspirowania kadr specjalistów i menadżerów do odpowiedzialnego działania, a także tworzenia trwałych sieci kontaktów i współpracy na całym świecie. DAAD dąży nieustannie do wzmocnienia i pogłębienia kulturowych i branżowych powiązań pomiędzy swoim obecnymi i byłymi stypendystami.

Struktury otwarte na świat

DAAD tworzy swoje programy w sposób umożliwiający uczelniom realizację własnych strategii umiędzynarodowienia. W celu utrzymania wiodącej pozycji Niemiec w kontekście międzynarodowej mobilności studenckiej, DAAD dąży do osiągnięcia do 2020 roku pułapu co najmniej 350.000 studentów z zagranicy na niemieckich uczelniach. Naszym celem jest także podniesienie wyników w nauce zagranicznych studentów do poziomu studentów z Niemiec. DAAD dokłada starań, aby do końca obecnego dziesięciolecia co drugi absolwent niemieckiej uczelni  odbył studyjny pobyt zagraniczny. Naszym dążeniem jest również szeroko pojęta wielojęzyczność przy równoczesnym zachowaniu pozycji języka niemieckiego jako języka nauki. DAAD uczestniczy w kształtowaniu szkolnictwa wyższego i nauki w przestrzeni europejskiej.

Wiedza podstawą współpracy naukowej

Podstawą działalności DAAD jest obszerna i wszechstronna wiedza na temat struktur współpracy międzyuczelnianej oraz systemów nauki i szkolnictwa wyższego na całym świecie. Opiera się ona na ekspertyzie i doświadczeniu pracowników DAAD oraz międzynarodowej sieci przedstawicielstw, centrów informacyjnych i lektorów . Wiedza ta jest stale aktualizowana i udostępniana decydentom podejmującym strategiczne decyzje. Pozwala ona jeszcze bardziej umacniać pozycję DAAD w roli inspiratora internacjonalizacji systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Oferty niemieckich uczelni

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

„Advanced Quantum Physics“ International Master’s program at RPTU in K...

Discover modern science on atomic & sub-atomic scales at one of the leading German research departments and learn from award-winning teachers. https://physik.rptu.de/quantum-master

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

MBA IN INDUSTRIAL MANAGEMENT --> YOUR KEY TO SUCCESS

ESSLINGEN - an ideal place to live and to study! One of Germany’s leading universities for applied sciences. Core areas: engineering, management, applied research.

Więcej

Discover the top-ranked International Master & PhD Programs at RPTU Un...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: https://rptu.de/international/home

Więcej

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Więcej

Advanced Materials and Processes (MAP) – an International M.Sc. Progra...

Are you internationally-minded, motivated for interdisciplinary studies, and interested in cutting edge research topics of Bio- and Chemical Engineering & Materials Science? Come and join us!

Więcej

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Więcej

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Więcej

English-Taught B.Eng. Industrial Engineering with Work-Integrated Opti...

Are you fascinated by “technology made in Germany“? Would you like to study and put your newly acquired knowledge to practice by working in a company?

Więcej

Apply to the TUM Global Postdoc Fellowship at Technical University of ...

The TUM Global Postdoc Fellowship is a funding opportunity for external postdoctoral scientists who are currently residing abroad and would like to start their research at TUM. For 24 months, we will ...

Więcej

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Więcej

Apply now for the Master’s program in European and International Law (...

Boost your career now and study European & International Law together with students from more than 30 countries.

Więcej
1/13

Adres