Praktyki w naszym biurze

© DAAD/Abbis

Zapraszamy zainteresowanych studentów z Niemiec do odbycia praktyk w biurze Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.  Preferujemy kandydatów, którzy uzyskali stypendium na sfinansowanie tego rodzaju pobytu za granicą.

Poniżej przedstawiamy kilka możliwości uzyskania takiego stypendium:

 • Wolontariat „kulturweit
  Do odbycia praktyki w naszym biurze w Warszawie zapraszamy uczestników 6-miesięcznego programu stypendialnego „kulturweit“. Wolontariat „kulturweit“ jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (AA) oraz Niemieckiej Komisji UNESCO. Praktykę można rozpocząć w marcu lub we wrześniu. Oprócz wyznaczonego zakresu obowiązków, integralną częścią praktyki jest udział w seminariach towarzyszących oraz w kursie językowym, jak również przygotowanie i realizacja autorskiego projektu. Podmiotem odpowiedzialnym za program (w tym także za rekrutację wolontariuszy) jest Niemiecka Komisja UNESCO.
  Na stronie www.kulturweit.de można znaleźć więcej informacji o wolontariacie, szczegółowe harmonogramy oraz interaktywny formularz zgłoszeniowy.
 • Stypendium jednej z 13 organizacji stypendialnych, finansowanych ze środków Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF)
  O środki na pobyt za granicą, np. w celu odbycia praktyki, mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści jednej z trzynastu niemieckich organizacji wspierających młode talenty (Begabtenförderwerke). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.stipendiumplus.de.
 • Stypendia przyznawane przez uczelnie
  Stypendia na realizację praktyki lub stażu za granicą przyznają również niektóre uniwersytety i szkoły wyższe. Informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Współpracy Międzynarodowej macierzystej uczelni.

Istotne informacje dotyczące praktyk

Osoby przyjęte na praktykę w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie mogą liczyć na pełne wsparcie i wszelką możliwą pomoc z naszej strony. Zależy nam na tym, aby nie tylko dogłębnie poznały specyfikę naszej pracy, ale także wykazywały się inicjatywą i potrafiły wcielać w życie własne koncepcje.

Praktykanci w swoim zakresie organizują przyjazd do Warszawy i powrót do domu po zakończeniu praktyki, jak również zapewniają sobie zakwaterowanie w Warszawie. Obywatele UE nie muszą posiadać wizy, jednakże po upływie 3 miesięcy pobytu należy dopełnić obowiązku rejestracji pobytu w Polsce we właściwym urzędzie.

Kandydatki i kandydaci na praktyki powinni być studentami co najmniej drugiego roku, a najlepiej posiadać już dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Znajomość języka polskiego jest mile widziana, aczkolwiek nie jest kluczowa dla pomyślnego przebiegu praktyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane odbyciem praktyk do kontaktu z naszym biurem w Warszawie!

Oferty niemieckich uczelni

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Więcej

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Więcej

Advance your career with an MBA from Pforzheim University!

The full-time MBA in International Management at Pforzheim University combines a classical management education with the most relevant future topics: Innovation Management, Sustainable Globalization a...

Więcej

Study at one of Europe's top governance schools

Public Policy, International Affairs or Data Science – get to know the international master's programmes at the Hertie School in Berlin

Więcej

B.Sc. in Computer Science: Start studying in English language, switch ...

You are interested in new technologies, enjoy solving problems and working in interdisciplinary teams? If you also have basic German language skills, our Bachelor in Computer Science is the right choi...

Więcej

Let us shape the future at Technische Universität Ilmenau!

You love science? Then contribute to our approaches of sustainability and energy, future mobility, artificial intelligence, and many more.

Więcej
1/6

Adres

 • Przedstawicielstwo w Warszawie

  ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
  E-mail: daad@daad.pl