Praktyki w naszym biurze

© DAAD/Abbis

Zapraszamy zainteresowanych studentów z Niemiec do odbycia praktyk w biurze Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.  Preferujemy kandydatów, którzy uzyskali stypendium na sfinansowanie tego rodzaju pobytu za granicą.

Poniżej przedstawiamy kilka możliwości uzyskania takiego stypendium:

 • Wolontariat „kulturweit
  Do odbycia praktyki w naszym biurze w Warszawie zapraszamy uczestników 6-miesięcznego programu stypendialnego „kulturweit“. Wolontariat „kulturweit“ jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (AA) oraz Niemieckiej Komisji UNESCO. Praktykę można rozpocząć w marcu lub we wrześniu. Oprócz wyznaczonego zakresu obowiązków, integralną częścią praktyki jest udział w seminariach towarzyszących oraz w kursie językowym, jak również przygotowanie i realizacja autorskiego projektu. Podmiotem odpowiedzialnym za program (w tym także za rekrutację wolontariuszy) jest Niemiecka Komisja UNESCO.
  Na stronie www.kulturweit.de można znaleźć więcej informacji o wolontariacie, szczegółowe harmonogramy oraz interaktywny formularz zgłoszeniowy.
 • Stypendium jednej z 13 organizacji stypendialnych, finansowanych ze środków Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF)
  O środki na pobyt za granicą, np. w celu odbycia praktyki, mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści jednej z trzynastu niemieckich organizacji wspierających młode talenty (Begabtenförderwerke). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.stipendiumplus.de.
 • Stypendia przyznawane przez uczelnie
  Stypendia na realizację praktyki lub stażu za granicą przyznają również niektóre uniwersytety i szkoły wyższe. Informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Współpracy Międzynarodowej macierzystej uczelni.

Istotne informacje dotyczące praktyk

Osoby przyjęte na praktykę w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie mogą liczyć na pełne wsparcie i wszelką możliwą pomoc z naszej strony. Zależy nam na tym, aby nie tylko dogłębnie poznały specyfikę naszej pracy, ale także wykazywały się inicjatywą i potrafiły wcielać w życie własne koncepcje.

Praktykanci w swoim zakresie organizują przyjazd do Warszawy i powrót do domu po zakończeniu praktyki, jak również zapewniają sobie zakwaterowanie w Warszawie. Obywatele UE nie muszą posiadać wizy, jednakże po upływie 3 miesięcy pobytu należy dopełnić obowiązku rejestracji pobytu w Polsce we właściwym urzędzie.

Kandydatki i kandydaci na praktyki powinni być studentami co najmniej drugiego roku, a najlepiej posiadać już dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Znajomość języka polskiego jest mile widziana, aczkolwiek nie jest kluczowa dla pomyślnego przebiegu praktyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane odbyciem praktyk do kontaktu z naszym biurem w Warszawie!

Oferty niemieckich uczelni

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Więcej

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Więcej

TU Berlin’s new podcast: Should I stay or should I go?

In the podcast “Should I stay or should I go?”, three alums of TU Berlin speak about their reasons for staying in Germany or returning home after graduation.

Więcej

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Więcej

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Więcej

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Więcej
1/8

Adres

 • Przedstawicielstwo w Warszawie

  ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
  E-mail: daad@daad.pl