Praktyki w naszym biurze

© DAAD/Abbis

Zapraszamy zainteresowanych studentów z Niemiec do odbycia praktyk w biurze Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.  Preferujemy kandydatów, którzy uzyskali stypendium na sfinansowanie tego rodzaju pobytu za granicą.

Poniżej przedstawiamy kilka możliwości uzyskania takiego stypendium:

 • Wolontariat „kulturweit
  Do odbycia praktyki w naszym biurze w Warszawie zapraszamy uczestników 6-miesięcznego programu stypendialnego „kulturweit“. Wolontariat „kulturweit“ jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (AA) oraz Niemieckiej Komisji UNESCO. Praktykę można rozpocząć w marcu lub we wrześniu. Oprócz wyznaczonego zakresu obowiązków, integralną częścią praktyki jest udział w seminariach towarzyszących oraz w kursie językowym, jak również przygotowanie i realizacja autorskiego projektu. Podmiotem odpowiedzialnym za program (w tym także za rekrutację wolontariuszy) jest Niemiecka Komisja UNESCO.
  Na stronie www.kulturweit.de można znaleźć więcej informacji o wolontariacie, szczegółowe harmonogramy oraz interaktywny formularz zgłoszeniowy.
 • Stypendium jednej z 13 organizacji stypendialnych, finansowanych ze środków Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF)
  O środki na pobyt za granicą, np. w celu odbycia praktyki, mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści jednej z trzynastu niemieckich organizacji wspierających młode talenty (Begabtenförderwerke). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.stipendiumplus.de.
 • Stypendia przyznawane przez uczelnie
  Stypendia na realizację praktyki lub stażu za granicą przyznają również niektóre uniwersytety i szkoły wyższe. Informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Współpracy Międzynarodowej macierzystej uczelni.

Istotne informacje dotyczące praktyk

Osoby przyjęte na praktykę w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie mogą liczyć na pełne wsparcie i wszelką możliwą pomoc z naszej strony. Zależy nam na tym, aby nie tylko dogłębnie poznały specyfikę naszej pracy, ale także wykazywały się inicjatywą i potrafiły wcielać w życie własne koncepcje.

Praktykanci w swoim zakresie organizują przyjazd do Warszawy i powrót do domu po zakończeniu praktyki, jak również zapewniają sobie zakwaterowanie w Warszawie. Obywatele UE nie muszą posiadać wizy, jednakże po upływie 3 miesięcy pobytu należy dopełnić obowiązku rejestracji pobytu w Polsce we właściwym urzędzie.

Kandydatki i kandydaci na praktyki powinni być studentami co najmniej drugiego roku, a najlepiej posiadać już dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Znajomość języka polskiego jest mile widziana, aczkolwiek nie jest kluczowa dla pomyślnego przebiegu praktyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane odbyciem praktyk do kontaktu z naszym biurem w Warszawie!

Oferty niemieckich uczelni

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Więcej

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Więcej
1/2

Adres

 • Przedstawicielstwo w Warszawie

  ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
  E-mail: daad@daad.pl