Oto przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla doktorantów i młodych naukowców z Polski. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funding-guide.de.

Program stypendialny Kandydaci Opis Świadczenia Czas trwania Link do oferty stypendialnej
Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze Doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs) Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
1 – 6 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)
Stypendia roczne na pobyty badawcze Doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs) Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
7 – 10 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)
Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech Absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra Stypendium na studia doktoranckie na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
3 – 4 lata Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)
DLR/DAAD – Research-Fellowship-Programme Doktoranci, młodzi naukowcy (postdocs) i doświadczeni naukowcy z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Niemieckiej Agencji Kosmicznej - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata. Doctoranci: do 3 lat
Postdoc:
6-24 miesięcy
Doświadczeni naukowcy: 1-3 miesięcy
Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. angielskim)
Leibniz-DAAD Research Fellowships Młodzi naukowcy (posdoc), którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż dwa lata temu Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Leibniz-Gemeinschaft
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Jednorazowy dodatek naukowy wypłacany
 • Dwumiesięczny kurs jęz. niemieckiego w Niemczech (na życzenie kandydata)
12 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. angielskim)
Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.) Młodzi naukowcy (postdoc) Zatrudnienie na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy. Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt w instytucji naukowej poza granicami Niemiec i 6-miesięczny pobyt na niemieckiej uczelni
 • Zatrudnienie na niemieckiej uczelni; wynagrodzenie zgodnie ze stawką dla naukowców ze stopniem doktora obowiązującą na danej uczelni.
 • Dodatkowe finansowanie na czas pobytu za granicą
18 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)