Oto przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla doktorantów i młodych naukowców z Polski. Szczegółowe informacje i więcej programów stypendialnych dostępnych jest w wyszukiwarce stypendiów.

Informacje na temat zaświadczeń językowych

Program stypendialny Kandydaci Opis Świadczenia Czas trwania Informacje i link do oferty stypendialnej
Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze Absolwenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs) Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
1 – 6 miesięcy Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje i aplikacja(w j. niemieckim lub angielskim)

Stypendia roczne na pobyty badawcze Absolwenci, doktoranci Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
7 – 12 miesięcy Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim lub angielskim)

Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze Doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs) filologii germańskiej i języka niemieckiego jako obcego oraz innych kierunków humanistycznych zajmujący się tematyką mniejszości niemieckiej Stypendium na pobyt badawczy od 1 do 6 miesięcy na dowolnej niemieckiej uczelni
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
1-6 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja(w j. niemieckim)

 

Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie

Wariant A: W ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej

Wariant B: W trybie cotutelle

Wariant A: Doktoranci/ przyszli doktoranciWariant B: Doktoranci Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.

Wariant A: Po ukończeniu studiów tytuł doktora przyznaje uczelnia macierzysta w Polsce.

Wariant B: Po ukończeniu studiów uczelnie z reguły przyznają wspólny tytuł doktora.

 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
 • Dodatek do kosztów podróży i pobytu dla opiekunów naukowych z Polski i Niemiec
Do 2 lat Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim lub angielskim)
DLR/DAAD – Research-Fellowship-Programme Doktoranci, młodzi naukowcy (postdocs) i doświadczeni naukowcy z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Niemieckiej Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata. Doctoranci: do 3 lat
Postdoc: 6-24 miesięcy Doświadczeni naukowcy: 1-3 miesięcy
Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. angielskim)
Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME) Młodzi naukowcy (postdoc) Zatrudnienie na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy. Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt w instytucji naukowej poza granicami Niemiec i 6-miesięczny pobyt na niemieckiej uczelni
 • Zatrudnienie na niemieckiej uczelni; wynagrodzenie zgodnie ze stawką dla naukowców ze stopniem doktora obowiązującą na danej uczelni.
 • Dodatkowe finansowanie na czas pobytu za granicą
18 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim lub angielskim)

Informacje na temat zaświadczeń językowych (nie dotyczy stypendiów DLR i PRIME)

Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego DAAD honoruje:

 • wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD lub innych lektorów języka niemieckiego. Test onSET można odbyć również w biurze DAAD w Warszawie. Dodatkowe informacje: www.onset.de
 • certyfikaty: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD II, DSH, Telc Deutsch, ÖSD, niemiecka lub austriacka matura
 • zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis Deutsch – do pobrania poniżej) wystawione przez dowolnego lektora języka niemieckiego – wyłącznie na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez onSET.

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Deutsch (pdf, 35,48 KB)

Jako zaświadczenie o znajomości języka angielskiego DAAD honoruje:

 • wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD lub innych lektorów języka angielskiego. Test onSET można odbyć również w biurze DAAD w Warszawie. Dodatkowe informacje: www.onset.de
 • certyfikaty: TOEFL, IELTS, Cambrige ESOL
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis Englisch – do pobrania poniżej) wystawione przez dowolnego lektora języka angielskiego z uczelni, na której nie ma możliwości przeprowadzenia testu onSET.

Kandydaci, którzy przeprowadzają studia w języku angielskim muszą również przedłożyć zaświadczenie o stopniu znajomości języka niemieckiego. Zaświadczenie wymagane jest także od kandydatów, którzy w ogóle nie posługują się językiem niemieckim.

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Englisch (doc, 66,00 KB)

Uwaga!

Jeżeli ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 kandydat nie ma możliwości przedłożenia zaśwadczenia o znajomości języka obcego (np. z powodu zamknięcia uczelni lub centrum językowego) prosimy o wgranie do portalu DAAD odpowiedniego uzasadnienia z samooceną aktualnego poziomu znajomości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) oraz krótkim wyjaśnieniem, dlaczego otrzymanie zaświadczenia nie było możliwe.