Dr. Martin Krispin

Dyrektor
krispin@daad.de
Tel. :  22/ 395 54 00

więcej

Przed objęciem stanowiska w Warszawie Dr. Martin Krispin przez trzy lata kierował  działem stypendialnym “Europa Wschodnia, Azja Środkowa, Kaukaz Południowy”  w centrali DAAD w Bonn, odpowiedzialnym za współpracę z Rosją, Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Kazachstanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, Tadżykistanem i Turkmenistanem.

W latach 2012-2017 koordynował działania Niemieckiego Domu Nauki i Innowacji (DWIH) i był zastępcą dyrektora Biura DAAD w Moskwie.

Dr. Krispin studiował historię Europy Wschodniej, nauki polityczne i ekonomię na uniwersytetach w Marburgu, Moskwie i Heidelbergu.

Przed rozpoczęciem pracy w centrali DAAD w Bonn w 2009 roku, przez kilka lat pracował w Warszawie w obszarze polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Katarzyna Kosylak

Zastępczyni Dyrektora
kosylak@daad.de
Tel.: 22 / 395 54 02

więcej

 • Finanse
 • Kontakt z polskimi uczelniami i organizacjami
 • Marketing szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Karolina Kaczmarczyk-Orzołek

Koordynatorka ds. jęz. niemieckiego i współpracy regionalnej
k.kaczmarczyk@daad.de
Tel.: 22 / 395 54 06

więcej

 • Zagadnienia związane z germanistyką i jęz. niemieckim w Polsce
 • Program „Lektorzy DAAD”
 • Cykl wykładów „Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe”
 • Koordynacja współpracy regionalnej Przedstawicielstwa w Warszawie (Czechy, kraje bałtyckie)

Anna Sowińska-Szejba

Koordynatorka Programów Stypendialnych i Współpracy z byłymi Stypendystami
sowinska@daad.de
Tel.: 22 / 395 54 03

więcej

 • Programy stypendialne dla Polaków:
  – Kursy wakacyjne w Niemczech
  – Pobyty badawcze dla naukowców
  – Pobyty badawcze dla byłych stypendystów
  – Podróże grupowe do Niemiec
 • Niemieccy docenci na polskich uczelniach
 • Byli stypendyści DAAD w Polsce

Maria Szrajber-Czerwińska

Koordynatorka ds. Komunikacji i Marketingu
szrajber@daad.de
Tel.: 22 / 395 54 04

więcej

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Strona interentowa i media społecznościowe (Facebook, Instagram)
 • Marketing szkolnictwa wyższego i badań naukowych
 • Opieka nad niemieckimi stypendystami DAAD

Łukasz Wołosz

Koordynator ds. Programów Stypendialnych i Marketingu
wolosz@daad.de
Tel.: 22 / 395 54 05

więcej

 • Programy stypendialne i marketing programów stypendialnych:
  – Stypendia na studia typu master
  – Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców
  – Stypendia naukowe: “Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej w Europie środkowej i wschodniej”
 • Marketing on Demand

Wszyscy pracownicy Przedstawicielstwa udzielają informacji na temat stypendiów oraz studiów i badań naukowych w Niemczech.