Dr. Martin Krispin

Dyrektor
martin.krispin@daad.pl
Tel. :  22/ 395 54 00

więcej

Przed objęciem stanowiska w Warszawie Dr. Martin Krispin przez trzy lata kierował  działem stypendialnym "Europa Wschodnia, Azja Środkowa, Kaukaz Południowy"  w centrali DAAD w Bonn, odpowiedzialnym za współpracę z Rosją, Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Kazachstanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, Tadżykistanem i Turkmenistanem.

W latach 2012-2017 koordynował działania Niemieckiego Domu Nauki i Innowacji (DWIH) i był zastępcą dyrektora Biura DAAD w Moskwie.

Dr. Krispin studiował historię Europy Wschodniej, nauki polityczne i ekonomię na uniwersytetach w Marburgu, Moskwie i Heidelbergu.

Przed rozpoczęciem pracy w centrali DAAD w Bonn w 2009 roku, przez kilka lat pracował w Warszawie w obszarze polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Katarzyna Kosylak

Zastępca Dyrektora
katarzyna.kosylakdaad.pl
Tel.: 22 / 395 54 02

więcej

 • Finanse
 • Kontakt z polskimi uczelniami
 • Kontakt z polskimi organizacjami
 • Marketing szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Karolina Kaczmarczyk-Orzołek

Koordynator ds. jęz. niemieckiego i współpracy regionalnej
karolina.kaczmarczyk@daad.pl
Tel.: 22 / 395 54 06

więcej

 • Zagadnienia związane z germanistyką i jęz. niemieckim w Polsce
 • Program „Lektorzy DAAD”
 • Cykl wykładów „Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe”
 • Koordynacja współpracy regionalnej Przedstawicielstwa w Warszawie (Czechy, kraje bałtyckie)

Anna Sowińska-Szejba

Koordynator Programów Stypendialnych i Organizacji Imprez
anna.sowinskadaad.pl
Tel.: 22 / 395 54 03

więcej

 • Programy stypendialne dla Polaków
 • Kontakt z polskimi uczelniami
 • Podróże grupowe do Niemiec
 • Niemieccy docenci na polskich uczelniach

Maria Szrajber-Czerwińska

Koordynator ds. Komunikacji i Marketingu
maria.szrajberdaad.pl
Tel.: 22 / 395 54 04

więcej

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Marketing szkolnictwa wyższego i badań naukowych
 • Programy stypendialne dla Niemców i opieka nad niemieckimi stypendystami DAAD

Łukasz Wołosz

Koordynator ds. Programów Stypendialnych i Marketingu
lukasz.woloszdaad.pl
Tel.: 22 / 395 54 05

więcej

 • Marketing on Demand
 • Programy stypendialne dla Polaków
 • Redakcja strony internetowej
 • Marketing szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Wszyscy pracownicy Przedstawicielstwa udzielają informacji na temat stypendiów oraz studiów i badań naukowych w Niemczech.