Oto przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych. Szczegółowe informacje i więcej programów stypendialnych dostępnych jest w wyszukiwarce stypendiów.

Informacje na temat zaświadczeń językowych

Program stypendialny Kandydaci Opis Świadczenia Czas trwania Informacje
i link do oferty stypendialnej
Kursy wakacyjne w Niemczech dla studentów Studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich Stypendium na udział w kursie letnim języka, kultury i literatury niemieckiej lub języka specjalistycznego na niemieckiej uczelni
 • jednorazowa wypłata stypendium
 • ryczałt na podróż
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
3-4 tygodnie Najczęściej zadawane pytania

Informacja nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja

Podróże do Niemiec dla grup studenckich Maksymalnie 15 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki Dotacja do podróży grupy studentów do Niemiec, obejmującej wizyty na niemieckich uczelniach i w instytucjach związanych z kierunkiem studiów uczestników podróży
 • Ryczałt 50 € na dzień podróży dla każdego uczestnika
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
7-12 dni Szczegółowe informacje i aplikacja
Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków Absolwenci studiów I lub II stopnia oraz 5-letnich studiów magisterskich, którzy ukończą studia do momentu rozpoczęcia stypendium Stypendium na pełne studia II stopnia lub studia podyplomowe albo jeden rok studiów II stopnia lub studiów podyplomowych w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
1 – 2 lata Najczęściej zadawane pytania

Informacje nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)

Stypendium na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych i architektury Absolwenci studiów I lub II stopnia architektury i kierunków artystycznych (muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film) Stypendium na pobyt studyjny pogłębiający dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub na studia II stopnia albo studia podyplomowe w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
1 – 2 lata Informacje nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim lub angielskim): Architektura Muzyka Sztuki sceniczne Sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film

Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze Absolwenci studiów I lub II stopnia filologii germańskiej i języka niemieckiego jako obcego oraz absolwenci innych kierunków humanistycznych zajmujący się tematyką mniejszości niemieckiej Stypendium na pobyt studyjny od 1 do 6 miesięcy na dowolnej niemieckiej uczelni
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
1-6 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim)

Informacje nt. zaświadczenia językowego

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze Absolwenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs) Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
1 – 6 miesięcy Najczęściej zadawane pytania

Informacje nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim
lub angielskim)

Stypendia roczne na pobyty badawcze Absolwenci, doktoranci Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
7 – 10 miesięcy Najczęściej zadawane pytania

Informacje nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim lub angielskim)

Informacje na temat zaświadczeń językowych do stypendium na letni kurs języka niemieckiego

Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego honorowane są:

 • Wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia do przeprowadzenia testu onSET, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onSET mogą przeprowadzić inni lektorzy języka niemieckiego. Test onSET można odbyć również w biurze DAAD w Warszawie. Dodatkowe informacje na temat testu onSET dostępne są na stronie www.onset.de. Jeśli przeprowadzenie testu onSET okaże się niemożliwe ze względu na pandemię , lektorzy DAAD wystawią zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego na podstawie testu przeprowadzonego przez połączenie video.
 • Certyfikaty na poziomie min. B1: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD, DSH, telc Deutsch
 • Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis) wystawione przez dowolnego lektora jęz. niemieckiego z rodzimej uczelni– wyłącznie na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez uprawnień  przeprowadzenia testu onSET.
 • Zaświadczenia językowe nie mogą być starsze niż dwa lata.

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Deutsch (pdf, 35,48 KB)


 

Informacje na temat zaświadczeń językowych do stypendium na studia II stopnia oraz pobyty badawcze w Niemczech

Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego DAAD honoruje:

 • wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD lub innych lektorów języka niemieckiego. Terminy testów onSET Dodatkowe informacje: www.onset.de
 • certyfikaty: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD II, DSH, Telc Deutsch, ÖSD, niemiecka lub austriacka matura
 • zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis Deutsch – do pobrania poniżej) wystawione przez dowolnego lektora języka niemieckiego – wyłącznie na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez onSET.

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Deutsch (pdf, 35,48 KB)

Jako zaświadczenie o znajomości języka angielskiego DAAD honoruje:

 • wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD lub innych lektorów języka angielskiego. Test onSET można odbyć również w biurze DAAD w Warszawie. Dodatkowe informacje: www.onset.de
 • certyfikaty: TOEFL, IELTS, Cambrige ESOL
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis Englisch – do pobrania poniżej) wystawione przez dowolnego lektora języka angielskiego z uczelni, na której nie ma możliwości przeprowadzenia testu onSET.

Kandydaci, którzy przeprowadzają studia w języku angielskim muszą również przedłożyć zaświadczenie o stopniu znajomości języka niemieckiego. Zaświadczenie wymagane jest także od kandydatów, którzy w ogóle nie posługują się językiem niemieckim. Wyjątek stanowią kandydaci na pobyty studyjne z kierunków artystycznych.

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Englisch (doc, 66,00 KB)

Uwaga!

Jeżeli ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 kandydat nie ma możliwości przedłożenia zaświadczenia o znajomości języka obcego (np. z powodu zamknięcia uczelni lub centrum językowego) prosimy o wgranie do portalu DAAD odpowiedniego uzasadnienia z samooceną aktualnego poziomu znajomości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) oraz krótkim wyjaśnieniem, dlaczego otrzymanie zaświadczenia nie było możliwe. Nie dotyczy to stypendiów na letni kurs jęz. niemieckiego.