Oto przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funding-guide.de.

Program stypendialny Kandydaci Opis Świadczenia Czas trwania Link do oferty stypendialnej
Kursy wakacyjne w Niemczech dla studentów Studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich Stypendium na udział w kursie letnim języka, kultury i literatury niemieckiej lub języka specjalistycznego na niemieckiej uczelni
 • jednorazowa wypłata stypendium
 • ryczałt na podróż
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
3 do 4 tygodni Szczegółowe informacje i aplikacja
Podróże do Niemiec dla grup studenckich Maksymalnie 15 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki Dotacja do podróży grupy studentów do Niemiec, obejmującej wizyty na niemieckich uczelniach i w instytucjach związanych z kierunkiem studiów uczestników podróży
 • Ryczałt 50 € na dzień podróży dla każdego uczestnika
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
7 do 12 dni Szczegółowe informacje i aplikacja
Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Absolwenci studiów I lub II stopnia oraz 5-letnich studiów magisterskich, którzy ukończą studia do momentu rozpoczęcia stypendium Stypendium na pełne studia II stopnia lub studia podyplomowe albo jeden rok studiów II stopnia lub studiów podyplomowych w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
1 – 2 lata Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)
Stypendium na pobyty studyjne dla absolwentów architektury i kierunków artystycznych Absolwenci studiów I lub II stopnia architektury i kierunków artystycznych (muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film) Stypendium na pobyt studyjny pogłębiający dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub na studia II stopnia albo studia podyplomowe w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
1 – 2 lata Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim):Architektura
Muzyka
Sztuki sceniczne
Sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film
Stypendium dla absolwentów germanistyki i nauczania języka niemieckiego jako obcego w krajach z niemiecką mniejszością narodową Absolwenci studiów I lub II stopnia filologii germańskiej lub nauczania języka niemieckiego jako obcego Stypendium na semestralny pobyt na niemieckiej uczelni partnerskiej na kierunkach związanych z nauczaniem języka niemieckiego
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
5 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim)