Oto przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych. Szczegółowe informacje i więcej programów stypendialnych dostępnych jest w wyszukiwarce stypendiów.

Informacje na temat zaświadczeń językowych

Program stypendialny Kandydaci Opis Świadczenia Czas trwania Informacje
i link do oferty stypendialnej
Kursy wakacyjne w Niemczech dla studentów Studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich Stypendium na udział w kursie letnim języka, kultury i literatury niemieckiej lub języka specjalistycznego na niemieckiej uczelni
 • jednorazowa wypłata stypendium
 • ryczałt na podróż
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
3-4 tygodnie Najczęściej zadawane pytania

Informacja nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja

Podróże do Niemiec dla grup studenckich Maksymalnie 15 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki Dotacja do podróży grupy studentów do Niemiec, obejmującej wizyty na niemieckich uczelniach i w instytucjach związanych z kierunkiem studiów uczestników podróży
 • Ryczałt 50 € na dzień podróży dla każdego uczestnika
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
7-12 dni Szczegółowe informacje i aplikacja
Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków Absolwenci studiów I lub II stopnia oraz 5-letnich studiów magisterskich, którzy ukończą studia do momentu rozpoczęcia stypendium Stypendium na pełne studia II stopnia lub studia podyplomowe albo jeden rok studiów II stopnia lub studiów podyplomowych w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
1 – 2 lata Najczęściej zadawane pytania

Informacje nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja
(w j. niemieckim
lub angielskim)

Stypendium na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych i architektury Absolwenci studiów I lub II stopnia architektury i kierunków artystycznych (muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film) Stypendium na pobyt studyjny pogłębiający dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub na studia II stopnia albo studia podyplomowe w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
1 – 2 lata Informacje nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim lub angielskim): Architektura Muzyka Sztuki sceniczne Sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film

Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze Absolwenci studiów I lub II stopnia filologii germańskiej i języka niemieckiego jako obcego oraz absolwenci innych kierunków humanistycznych zajmujący się tematyką mniejszości niemieckiej Stypendium na pobyt studyjny od 1 do 6 miesięcy na dowolnej niemieckiej uczelni
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
1-6 miesięcy Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim)

Informacje nt. zaświadczenia językowego

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze Absolwenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs) Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Ryczałt na podróż
1 – 6 miesięcy Najczęściej zadawane pytania

Informacje nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim
lub angielskim)

Stypendia roczne na pobyty badawcze Absolwenci, doktoranci Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech
 • Stypendium wypłacane co miesiąc
 • Świadczenia na rzecz ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnego, od następstw od nieszczęśliwych wypadków
 • Jednorazowy dodatek naukowy do stypendium
7 – 10 miesięcy Najczęściej zadawane pytania

Informacje nt. zaświadczenia językowego

Szczegółowe informacje i aplikacja (w j. niemieckim lub angielskim)

 

Informacje na temat zaświadczeń językowych do stypendium na letni kurs języka niemieckiego

Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego honorowane są:

 • Wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia do przeprowadzenia testu onSET, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onSET mogą przeprowadzić inni lektorzy języka niemieckiego. Dodatkowe informacje na temat testu onSET dostępne są na stronie www.onset.de. Jeśli przeprowadzenie testu onSET okaże się ze względu na pandemię niemożliwe, lektorzy DAAD wystawią zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego na podstawie testu przeprowadzonego przez połączenie video.
 • Certyfikaty na poziomie min. B1: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD, DSH, telc Deutsch
 • Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis) wystawione przez dowolnego lektora jęz. niemieckiego z rodzimej uczelni– wyłącznie na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez uprawnień  przeprowadzenia testu onSET.
 • Zaświadczenia językowe nie mogą być starsze niż dwa lata.

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Deutsch (pdf, 35,48 KB)


 

Informacje na temat zaświadczeń językowych do stypendium na studia II stopnia oraz pobyty badawcze w Niemczech

Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego DAAD honoruje:

 • wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD lub innych lektorów języka niemieckiego. Terminy testów onSET Dodatkowe informacje: www.onset.de
 • certyfikaty: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD II, DSH, Telc Deutsch, ÖSD, niemiecka lub austriacka matura
 • zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis Deutsch – do pobrania poniżej) wystawione przez dowolnego lektora języka niemieckiego – wyłącznie na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez onSET.

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Deutsch (pdf, 35,48 KB)

Jako zaświadczenie o znajomości języka angielskiego DAAD honoruje:

 • wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD lub innych lektorów języka angielskiego. Dodatkowe informacje: www.onset.de
 • certyfikaty: TOEFL, IELTS, Cambrige ESOL
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis Englisch – do pobrania poniżej) wystawione przez dowolnego lektora języka angielskiego z uczelni, na której nie ma możliwości przeprowadzenia testu onSET.

Kandydaci, którzy przeprowadzają studia w języku angielskim muszą również przedłożyć zaświadczenie o stopniu znajomości języka niemieckiego. Zaświadczenie wymagane jest także od kandydatów, którzy w ogóle nie posługują się językiem niemieckim. Wyjątek stanowią kandydaci na pobyty studyjne z kierunków artystycznych.

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Englisch (doc, 66,00 KB)

Uwaga!

Jeżeli ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 kandydat nie ma możliwości przedłożenia zaświadczenia o znajomości języka obcego (np. z powodu zamknięcia uczelni lub centrum językowego) prosimy o wgranie do portalu DAAD odpowiedniego uzasadnienia z samooceną aktualnego poziomu znajomości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) oraz krótkim wyjaśnieniem, dlaczego otrzymanie zaświadczenia nie było możliwe. Nie dotyczy to stypendiów na letni kurs jęz. niemieckiego.