OnSET to stosowany na całym świecie test językowy sprawdzający szybko, prosto i precyzyjnie znajomość języka niemieckiego oraz angielskiego. Kandydaci do stypendiów DAAD mogą wykonać test OnSET bezpłatnie, a jego wynik załączyć jako zaświadczenie językowe do aplikacji o stypendium.

Ogólne informacje na temat testu OnSET: www.onset.de

Ze względu na pandamię COVID-19 testy onSET odbywają się obecnie wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu się i z uwzględnieniem wytycznych epidemiologicznych.

Aby uzyskać więcej informacji o możliwości przystąpienia do testu na wybranej uczelni lub na temat innych zaświadczeń językowych potrzebnych do aplikacji o stypendium DAAD prosimy o kontakt z lektorem DAAD w Państwa mieście lub z warszawskim biurem DAAD.