OnSET to stosowany na całym świecie test językowy sprawdzający szybko, prosto i precyzyjnie znajomość języka niemieckiego oraz angielskiego. Kandydaci do stypendiów DAAD mogą wykonać test OnSET bezpłatnie, a jego wynik załączyć jako zaświadczenie językowe do aplikacji o stypendium.

Ze względu na pandemię COVID-19 testy onSET obecnie się nie odbywają. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Więcej ogólnych informacji na temat testu OnSET: www.onset.de